Code Goed Bestuur

Goed onderwijsbestuur is een belangrijk thema voor de samenleving en voor het onderwijs. De beleidsruimte voor de besturen en hun instellingen is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Het feit dat ons de zorg is toevertrouwd voor de ontwikkeling van kinderen in de (leerplichtige) leeftijd van 12 tot 18 jaar, geeft een grote verantwoordelijkheid voor de invulling van die ruimte. Door middel van de Code Goed Bestuur geeft de onderwijssector aan op een verantwoorde wijze met deze vrijheid om te gaan en zich maximaal in te spannen haar zorgplichten naar behoren uit te voeren. Bij Goed Bestuur zijn de bij governance betrokkenen ter zake kundig en gedragen zij zich moreel juist. De Code Goed Onderwijsbestuur omschrijft wat dit betekent voor verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. De code is opgesteld door de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Het Pius X-College is aangesloten bij de VO-raad en valt onder de werking van de code.

Documenten:

anbi-onderwiijsinstel-ib1141z2fol.pdf
Besturingsfilosofie en managementstatuut 2020.pdf
Gedragscode.pdf
Jaarverslag Pius X-College 2017.pdf
Jaarverslag Pius X-College 2018.pdf
Jaarverslag Pius X-College 2019.pdf
Jaarverslag Pius X-College 2020.pdf
Jaarverslag Pius X-College 2021.pdf
Klachtenregeling Onderwijsstichting De Kempen.pdf
Klokkenluidersregeling.pdf
Procedure voor klachtenbehandeling.pdf
Regeling bescherming persoonsgegevens leerlingen.pdf
Regeling bescherming persoonsgegevens medewerkers.pdf
Strategisch beleidsplan 2021-2025.pdf
Statuten Onderwijsstichting De Kempen.pdf
Convenant belastingdienst.pdf
Reglement van de ORION Klachtencommissie.pdf
Integriteitscode.pdfOvertuigd?

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image