Wie zijn wij

Met ruim 2200 leerlingen is het Pius X-College een grote school. Een school waar de leerling zoveel kan leren als hij/zij wil. Alle studierichtingen (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) twee talig onderwijs (tto) en de wereldklas) zijn vertegenwoordigd en bieden uitstekende kansen voor alle typen leerlingen. Van binnen is van deze ‘grote school’ niet veel te merken; want hoewel de school qua oppervlakte en leerlingenaantal tot de grootste scholengemeenschappen in de regio behoort, voelt het bij de verschillende leerwegen in de gebouwen als een kleinschalige school. Elke leerweg heeft een eigen (deel van het) gebouw en een eigen kernteam. Een veilige omgeving waar ieder kind tot zijn of haar recht komt en waarin talenten verder ontplooid en ontwikkeld worden.

Missie van de school

Het Pius X-College stelt zichzelf als doel dat alle leerlingen en medewerkers zich optimaal ontwikkelen. Om jezelf te kunnen ontwikkelen is het van belang dat je je thuis voelt in je omgeving. Dat geldt voor kinderen en volwassenen. Daarom benoemen we ‘Voel je thuis!’ als de missie van de school. Het is ons pedagogisch uitgangspunt, maar ook de basis van de samenwerking van alle medewerkers.

Onderwijs dat ‘Voel je thuis!’ realiseert, is adaptief onderwijs. Het is gebaseerd op de basisbehoeften die elk kind kent en waarvan de vervulling voorwaardelijk is voor de ontwikkeling tot een gezonde, volwaardige volwassene. Het gaat om de behoefte aan een goede relatie met de opvoeders, aan een gevoel van competentie en aan autonomie. In het onderwijs en in de samenwerking van collega’s wil de school voldoen aan deze behoeften van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Dit onderwijs houdt niet op bij kennisoverdracht. Persoonlijkheidsvorming en democratisch burgerschap hebben nadrukkelijk een plaats in het programma.

Kernwaarden

Vanuit de missie van de school gelden de volgende kernwaarden. Het zijn de waarden die leidend zijn voor ieders handelen, en die dus in ieders dagelijks werk zichtbaar zijn:

  1. Wij zijn daadwerkelijk in jou als mens geïnteresseerd
  2. Wij dagen je uit om het beste in jezelf naar boven te halen
  3. Wij leren je om verantwoordelijkheid te nemen en om je eigen keuzes te maken
  4. Wij stimuleren jouw ontwikkeling tot een democratisch burger die een bijdrage levert in onze maatschappij
  5. Daarin werken we samen met de ouders/verzorgers en met partners buiten de school
  6. We mogen allemaal fouten maken, en proberen daarvan te leren.

Overtuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op