Vwo (atheneum, gymnasium en TTO)

Wie zijn wij?

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs is een zesjarige opleiding en bereidt voor op een universitaire studie. Onder het vwo vallen gymnasium, atheneum en TTO (tweetalig onderwijs). Leerlingen van de vwo-afdeling zijn leergierig en onderzoekend van aard, gericht op presteren, houden van uitdagingen, kunnen zich goed concentreren en zoeken diepgang. De leerlingen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor de studieontwikkeling. De nadruk ligt op kennisverwerving en op via een vast stramien te werk te gaan. Reflecteren en evalueren zijn kernbegrippen binnen het vwo. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een kritisch zelfbeeld en een reële kijk op het eigen functioneren. Een vwo-leerling toont interesse in de maatschappij in het algemeen en de lesstof in het bijzonder en kan zelfstandig plannen. Opgedane kennis en vaardigheden worden toegepast in nieuwe situaties.

Wat doen we?

Op het vwo worden leerlingen gecoacht om te leren ‘leren’, waarbij de toets resultaten frequent geanalyseerd worden. Er wordt onderzocht aan welke feedback de leerlingen behoefte hebben en de begeleiding wordt daarop afgestemd. Vanuit het eerste leerjaar worden de vakoverstijgende onderdelen door de docenten met elkaar in lijn gebracht. Leerlingen oriënteren zich op een opdracht, gaan na wat ze al weten over een onderwerp, voeren de opdracht uit en evalueren wat ze geleerd hebben, wat ze beter hadden kunnen doen en hoe ze de kennis kunnen gebruiken in een andere situatie. Dit alles in een steeds groter wordende mate van zelfstandigheid. In de bovenbouw leren leerlingen dat zij kennis van verschillende disciplines kunnen combineren en toepassen. De ontwikkelde onderzoeksvaardigheden en de kritische houding worden benut bij het maken van het profielwerkstuk in het examenjaar. Profielwerkstukken worden bij voorkeur uitgevoerd bij een wetenschappelijk instituut of binnen het bedrijfsleven. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn onmisbaar voor een succesvolle afronding van de vwo-opleiding.

Excellentie is iets om trots op te zijn en leerlingen worden aangemoedigd hiernaar te streven. Het gebruik van talenten wordt gestimuleerd en hard werken wordt beloond. De vwo-afdeling biedt een aantal zeer getalenteerde leerlingen de uitdaging om via individuele routes het beste uit zichzelf te halen.

Overtuigd?

Neem contact met ons op