Medezeggenschapraad

De Medezeggenschapraad (MR) heeft als taak het beleid te bespreken met het bevoegd gezag (de rector/bestuurder). Dit kunnen beleidszaken zijn die veranderen, nieuw opgezet of geëvalueerd worden. Ook zijn er jaarlijks een aantal vaste bespreekpunten zoals begroting, de vakantieregeling en het formatieplan. Dit houdt in dat er wekelijks overlegd wordt door de PMR (het personele gedeelte binnen de MR) over zaken waar de PMR advies- of instemmingsrecht in heeft. Minimaal zes keer per jaar is er een groter overleg samen met de oudergeleding (OMR) en de leerlinggeleding (LMR) en de rector/bestuurder. De PMR bestaat uit vijf docenten en één onderwijsondersteunend personeelslid. De OMR bestaat uit drie ouders en de LMR uit drie leerlingen.

Een afvaardiging van de PMR overlegt wekelijks met de rector/bestuurder om de lopende zaken te bespreken.

Het jaarverslag van de MR wordt opgenomen in het algemene jaarverslag van de school. Deze is via de website in te zien (gebruik hiervoor de zoekbalk bovenaan de homepage van de website).

(Van links naar rechts: Mirjam Eikenbroek (PMR), Carlie Wijnen (LMR), Wim van de Pas (PMR), Gitte de Beijer (LMR), Erica Jansen (OMR), Ruben Bruggeman (PMR), Pam Bekkers (PMR), Karel Theuws (PMR), Henriette van Balkom (OMR), Gert-Jan Bullens (PMR).

Niet op de foto: Fay Seuntjes (LMR) en Hilde van Heuckelum (OMR).)

Overtuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op