Ouderraad

Thuis voelen op school doe je samen. En wie kent de leerlingen beter dan hun ouders? Daarom zijn wij blij met de enthousiaste en betrokken ouders die samen de ouderraad (OR) vormen. Door kennis te delen, advies en hulp dragen zij bij aan de ontwikkeling van het hele Pius X-College. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning tijdens de diploma-uitreiking of de ouderavonden. Daarnaast organiseert de OR jaarlijks drukbezochte thema-avonden en klankbordgroepen. Ook maakt de raad enquêtes om de mening van andere ouders te horen.

Je kunt makkelijk contact opnemen met de OR: ouderraadpiusx@gmail.com. De OR stelt zich hieronder aan u voor:

Henriette van Balkom

Ik stel me graag nog even voor, hoewel ik al lid ben van de Medezeggenschapsraad van Pius X-College sinds 2015. Vanaf nu ben ik óók lid van de Ouderraad van de school waar mijn kinderen sinds 2010 gebruik van maken. Mijn dochter heeft ook reeds een havo diploma behaald en studeert nu in Maastricht. Mijn jongste zoon zit nog op de havo van het Pius X College. Dat is voor mij ook een mooie periode om me in te zetten als ouder in de MR en OR. De eerste jaren in de MR heb ik veel gelezen en vragen gesteld over het beleid van het bestuur op verschillende thema’s binnen de school. Daarbij kun je denken aan het opzetten van de wereldklas, de vakmanschapsroutes en internationalisering. Maar ook aan de stappen die gezet worden om meer gebruik te maken van laptops en tablets in de klassen en wat daarvoor nodig is aan deskundigheidsbevordering, financiën, communicatie met ouders enz.

Juist op dat laatste thema miste ik wel eens dat ik geen rol had in de communicatie met ouders via klankbordgroepen, enquêtes, nieuwsbrief of ouderraadavonden. Natuurlijk zochten we als ouderleden van de Medezeggenschapsraad wel de verbinding met de Ouderraad en kon ik als ouder zelf participeren in de verschillende platformen, maar dat was toch niet helemaal wat ik zocht. Na overleg met de Ouderraad is besloten dat ik door deelname in de Ouderraad, de concrete gevolgen van sommige beleidsbeslissingen beter kan overzien. Eén belangrijk onderwerp vind ik bijvoorbeeld dat de leerlingen sinds 2017 een device mee naar school mogen brengen. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van leerlingen en hun ouders en kan die kennis dan meenemen naar de gesprekken in de Medezeggenschapsraad waar het beleid en de communicatie daarover besproken wordt.

Uiteraard kunnen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad niet goed functioneren als er geen geluiden zijn uit de achterban en dat bent U! Dus laat vooral horen wat u goed of niet zo fijn vindt binnen de school. Als er dan veel dezelfde geluiden komen, zullen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad zich op ieder hun eigen wijze inzetten voor een fijne schoolomgeving die samenwerkt met de ouders.

Willem van der Sande

Graag stel ik me aan u voor als lid van de ouderraad. Mijn naam is Willem van der Sande, samen met mijn vrouw Lisette hebben wij 2 zonen, Huib en Mans. Onze oudste zit op de havo van het Pius X-College. Wij wonen in Diessen waar wij een melkveebedrijf en bed & breakfast runnen. Bij de open dag van het Pius X-College kwam ik in contact met mensen van de ouderraad. Onder andere hun rol als schakel tussen school en ouders sprak mij erg aan. Sinds begin dit schooljaar ben ik onderdeel van deze ouderraad. Ik werk graag mee aan het bewaken van het Kempisch karakter, de betrokkenheid van de ouders bij de school en de betrokkenheid van de bedrijven uit de regio.


Ans Kroot

Ik woon samen met Robert Roozen. Wij hebben samen twee prachtige zonen waar we beiden heel trots op zijn. Arthur zit met glans op de Pius X en Roger gaat naar Praktijkcollege Tilburg. Beide zonen gaan op de gewone fiets naar school vanuit Biest-Houthakker.

Ik woon in Biest-Houtakker, een deelgemeente van Hilvarenbeek. Wij wonen op strekkingsafstand van de Beekse Bergen. Voorbeeld: als daar Decibel wordt georganiseerd, hebben we geen kaartje nodig, wij kunnen zo gratis mee genieten van het geluid. Ik ben van beroep Ambulant noodhulpverlener en mijn partner is handyman binnen een loonbedrijf . We zijn een actief gezin: wandelen o.a. de Tilburg Ten Milles, fietsen o.a. de bloesemtocht in de Achterhoek, zwemmen en onze ware trots is het hockeyteam. Ik kom graag de Ouderraad versterken want het is belangrijk dat er vanuit verschillende opleidingen en woonkernen vertegenwoordiging aanwezig is.

Arie Hendriks

Mijn naam is Arie Hendriks en ik woon in Bladel. Ik heb samen met mijn vrouw twee zoons, één op het MBO en één op het praktijkonderwijs.

Voor mij is de belangrijkste reden om voor de ouderraad te kiezen mijn betrokkenheid bij de middelbare school van mijn kinderen te vergroten. Ik kan hierin een actieve rol vervullen door mee te praten over een breed scala aan onderwerpen, van de veilige honken tot het gebruik van iPads en van het organiseren van thema-avonden tot aanwezig zijn bij de diploma-uitreikingen. In ons maandelijks overleg is ook altijd iemand van de directie aanwezig waardoor we echt de mogelijkheid hebben de zaken die wij vanuit de ouders te horen krijgen te bespreken.

Claudi Verhagen

Mijn naam is Claudi Verhagen-Vosters ik ben getrouwd met Ralph Verhagen. Samen met onze 2 zoons, Mats Verhagen (TTO) en Jur Verhagen (basisschool) wonen wij in Reusel.

Graag wil ik me inzetten voor de Ouderraad om zo mijn betrokkenheid bij het VO te vergroten.

Ik vind het fijn om actief mee te kunnen denken en mijn visie te kunnen delen over veel uiteenlopende onderwerpen die besproken worden in de OR. Ook de organisatie en het aanwezig zijn bij thema-avonden en Open Dag dragen voor mij zeker bij aan een actieve rol binnen school.

Betrokkenheid van ouders bij school is heel belangrijk. Samen hoop ik dat wij een positieve bijdragekunnen leveren aan een prettige schoolomgeving door middel van samenwerking met school, kinderen en ouders.

Rianne Bolte

Graag stel ik me even voor. Rianne Bolte is mijn naam en ik woon samen met mijn man en kinderen in Hoogeloon. Met drie kinderen op de Pius (1 op havo, 2 op vwo/ TTO) vond ik het wel tijd worden om ook eens wat van me te laten horen in de ouderraad. Ik ben franchisenemer van de Uitstraling Veldhoven. Verder ben ik ook nog correspondent van de Uitstraling, gemeente Bladel. Ik ben erg graag betrokken bij de school van mijn kinderen, dit was op de peuterspeelzaal en op de basisschool al zo, dus de stap om de ouderraad van het Pius X-College te versterken was voor mij niet zo groot. Doelen behalen is natuurlijk heel belangrijk want elke dag zijn de leerlingen een stapje dichter bij het behalen van hun diploma. Wat ik echter net zo belangrijk vind is dat een leerling lekker in zijn vel zit en dat leraren/ leerlingen ook signalen opvangen als dat niet zo is en dat daar serieus mee om wordt gegaan. Mijn motto is; denken in oplossingen. Mochten jullie vragen voor me hebben, spreek me gewoon aan want ik luister graag naar uw verhaal.

Jacobine Korting

Graag stel ik me even voor. Mijn naam is Jacobine Korting. Ik woon samen met mijn man Richard Duijvelaar en onze zoon Roman (vwo) in Bladel.

Ik ben een aantal jaren lid geweest van de MR van de Franciscusschool in Bladel maar nu onze zoon op het Pius X-College zit wil ik graag, middels de Ouderraad, hier mijn bijdrage leveren als betrokken ouder.

Als lid van de Ouderraad wil ik een schakel zijn tussen de ouders en de school, door de belangen van de ouders en de leerlingen te vertegenwoordigen en een klankbord voor het team te zijn.

Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor een schoolklimaat waarin elk kind tot zijn recht komt.

Carli van Es

Hallo, Ik ben Carli van Es en sinds schooljaar 2020-2021 ben ik lid geworden van de ouderraad. Ik woon samen met mijn man Erwin en onze zonen Ties en Niek in Bladel. Onze jongens zitten op vmbo-GT. Na jaren lid geweest te zijn van de ouderraad van de basisschool was voor mij de overstap naar de ouderraad van de Pius x een mooie stap om te maken. Ik vind het fijn om mee te kunnen denken over de gang van zaken op de school van mijn kinderen. Dus hebben jullie vragen of opmerkingen laat het ons dan gerust weten.Jaimy van Herwijnen

Graag stel ik me even voor als nieuw lid van de ouderraad. Ik ben Jaimy van Herwijnen, getrouwd met Christ-Jan en moeder van 2 zonen die allebei leerling zijn van het Pius X-College. Sem (vmbo-BK) en Levi (Praktijkonderwijs). Best een stap vond ik als ouder, ineens zitten ze op een school waarvan je de leerkrachten (nog) niet kent en ook de vertrouwde klas van de basisschool waar je elk kind en de ouders kent is verleden tijd. Tijdens een open dag kwam ik in gesprek met Willem die lid is van de ouderraad. Zijn enthousiasme was aanstekelijk en omdat ik enkele jaren ervaring had met de ouderraad van de basisschool was het een logische stap voor mij om vanaf dit schooljaar ook deel te nemen bij deze enthousiaste en betrokken groep ouders. Samen met hen zal ik een schakel zijn tussen ouders en school en zal het team ondersteunen waar nodig. Het is fijn om onderdeel te zijn van de nieuwe belevingswereld van mijn zoons.

Natasja Antonis

Hallo, Ik ben Natasja Antonis en woon in Eersel samen met mijn partner Paul en twee dochters.
Nienke volgt de havo op het Pius X-College en Annabel zit op basisschool het Busseltje in Eersel.
Veel mensen vragen me waarom mijn dochter voor havo op het Pius X-College gekozen heeft in plaats van havo in Eersel. Leuke school, er zijn schakelklassen per niveau en dit was voor ons de doorslag. Als ouders ga je samen met je kind deze uitdaging aan en ben je nauw betrokken met de leerkrachten waardoor de resultaten beloond worden en je bent betrokken bij de studie van je kind met plannen, het leren 'leren' met een kleine groep leerlingen.
De reden dat ik me afgelopen schooljaar 2020-2021 aangemeld heb om lid te worden van de ouderraad is omdat ik het belangrijk vind om op de hoogte te blijven wat er op school gaande is tussen leerling, leerkracht, ouders en bestuur zodat we actief mee kunnen blijven denken en oplossingsgericht kunnen werken aan een school waar iedereen zich betrokken en prettig voelt.


Huivan Khor

Mijn naam is Huivan Khor. Ik heb twee kinderen, Eva doet TTO en Max zit op de basisschool. Ik woon in Lage Mierde.
Ik doe graag vrijwilligerswerk bij o.a. de Buurtboerderij en de Zonnebloem. Mijn hobby's zijn hardlopen, yoga en meditatie. Graag wil ik me inzetten voor de Ouderraad om zo mijn betrokkenheid bij het Pius X-College te vergroten.

Overtuigd?

Neem contact met ons op