Waarom is een Kenniscentrum NT2 nodig?

Waarom is een Kenniscentrum NT2 nodig?

Wij misten goede ambulante begeleiding voor anderstalige kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Wij denken dat het goed is voor de anderstalige leerling én zijn of haar leerkracht(en) dat er een plek is waar zij terecht kunnen voor kennis en begeleiding. We merken dat scholen worstelen met de vraag hoe zij anderstalige leerlingen goed kunnen begeleiden. Door het delen van kennis zullen scholen hier sterker in gaan staan, en beter toegerust zijn op de steeds internationaler wordende omgeving.

Een ander voordeel is dat we met het kenniscentrum de kloof tussen primair en voortgezet onderwijs kleiner maken. Door samen te werken wordt het voor het primair en voortgezet onderwijs namelijk eenvoudiger om de leerling een constante ontwikkeling te bieden. Wij vinden het belangrijk dat het didactisch en pedagogisch handelen in het primair en voorgezet onderwijs gelijk is. Doordat we consequent zijn in onze adviezen, handelt iedereen vanuit dezelfde boodschap en kijken we door een gelijke bril naar de leerling. Daar horen dezelfde soort handelingen bij. Dat kan een aanpassing van de lesstof zijn, maar ook verandering van het taalgebruik van de leerkracht of de visuele ondersteuning.

Overtuigd?

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image