Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Het Pius X-College valt onder het bevoegd gezag van onderwijsstichting De Kempen. Het is voor een dergelijke onderwijsinstelling wettelijk verplicht om intern toezicht te regelen. In de ‘Code Goed Onderwijsbestuur’ van de VO-raad is een reglement opgenomen voor het functioneren van een dergelijke raad. Zie ook Code Goed Bestuur.

De Raad van Toezicht voert op basis van dit reglement onderstaande taken uit:

a.de raad is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de rector/bestuurder

b.de raad beoordeelt beleidsvoornemens, besluiten en resultaten

c.de raad adviseert gevraagd en/of ongevraagd de rector/bestuurder

d.de raad legt verantwoording af via het jaarverslag.

De raad voert in ieder geval zes maal per jaar een formeel overleg met de rector/bestuurder. Daarnaast bereidt de raad zich, via intern overleg, voor op dit overleg. Ook woont de raad diverse bijeenkomsten bij, onder andere de diploma-uitreikingen.

Ieder lid van de raad wordt benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid voor een tweede termijn van vier jaar. Eén van de leden kan worden geworven door de Medezeggenschapsraad. De leden van de raad ontvangen sinds 2021 een gebruikelijke vergoeding voor deze werkzaamheden.

Op het Pius X-College zijn de leden gekozen op basis van specifieke expertise. De huidige leden zijn:

Naam: functie expertise

Ronald den Heijer voorzitter ondernemer

Irma van den Heuvel secretaris advocaat

Ad Schoenmakers lid accountant

Thomas van Bakel lid HRM

Bas van den Bosch lid; MR onderwijs

Overtuigd?

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image