Raad van Toezicht

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de onderwijsstichting de Kempen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur, op de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de bestuurder en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen:

  • De heer Hans van Voskuijlen, voorzitter
  • De heer Jos Hakkens, secretaris
  • De heer Ronald den Heijer, lid
  • De heer Johan de Kort, lid
  • Mevrouw Irma van den Heuvel, lid
  • De heer Bas van den Bosch, lid

(van links naar rechts: Bas van den Bosch - Jos Hakkens - Irma van den Heuvel - Johan de Kort - Hans van Voskuijlen - Ronald den Heijer)

Overtuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op