Tweetalige onderwijs op het Pius X-College

Word een zelfstandig denkende wereldburger

Met tweetalig onderwijs ben je klaar voor de toekomst. Ons onderwijs heeft een duidelijk doel: je klaarstomen tot een zelfstandig denkende wereldburger. Je krijgt als tto-leerling op het PiusX-College iets extra's aangeboden, namelijk een uitgebreid internationaliseringsprogramma vol reizen en excursies. Daarnaast behaal je een certificaat van Cambridge Checkpoint, een tto-junior certificaat van het Europees Platform (Nuffic), doe je mee aan interactief theater en werk je samen met buitenlandse leerlingen aan projecten. Alles natuurlijk in het Engels.

Internationaal

Elk jaar ga je naar het buitenland. Je leert letterlijk verder kijken dan je eigen grenzen. Bedrijven en opleidingen zijn op zoek naar mensen die veel internationale ervaringen hebben. Ze zoeken mensen die kunnen samenwerken, problemen kunnen oplossen, die meerdere talen spreken en onderzoekend zijn. In onze tweetalige opleiding ontwikkel je deze eigenschappen al vroeg.

Engels opsnuiven in het buitenland

Tweetalig onderwijs is veel meer dan alleen les krijgen in het Engels. Ook presenteren, samenwerken en kritisch nadenken zijn belangrijk in de opleiding. Je leert niet alleen over de wereld in het klaslokaal, maar gaat in de meeste leerjaren ook op reis om de wereld te ontdekken. In de brugklas ga je bijvoorbeeld naar Engeland. In de tweede klas staat er een uitwisseling met een Duitse school op het programma en in de derde klas reis je naar Londen of Oxford. In de bovenbouw bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan excursies naar bijvoorbeeld Marokko of Rome of Athene. Veel tto-leerlingen kiezen ervoor om mee te gaan. De kans om een andere cultuur te ervaren, en op reis te gaan zonder je ouders, krijg je natuurlijk niet elke dag.

Cambridge Engels

Voor leerlingen die zich extra willen bekwamen in de Engelse taal bieden we de volgende Cambridge ESOL examens (English for speakers of other languages) aan:

  • Checkpoint Cambridge (ERK niveau B2 voor onderbouw 3TTO)
  • Certificate in Advanced English (ERK niveau C1 voor bovenbouw havo)
  • Certificate of Proficiency in English (ERK niveau C2 voor bovenbouw vwo) (hiervoor gelden toelatingsvoorwaarden)

Meer informatie over deze certificaten is te vinden op: www.cambridgeesol.org en www.cambridgeesol.org/recognition

De examens worden afgenomen door The British Council in Eindhoven.

Schoolkosten

Ouderbijdrage voor tweetalig onderwijs

Elke middelbare school krijgt een bedrag van de overheid waar alle kosten voor een schooljaar van moeten worden betaald. Iets extra’s, zoals een reis, activiteit of excursie, kan uit die bijdrage niet betaald worden. Het tweetalig onderwijs wordt wel gestimuleerd, maar niet vergoed door het Ministerie van Onderwijs. Daarom vragen wij voor de extra kosten van dit programma een vrijwillige ouderbijdrage.

Waar bestaan de extra kosten uit?

Van deze bijdragen betalen wij onder andere de scholing van docenten, de inzet van ‘native speakers’, extra lessen Engels, de aanschaf van extra materialen, en overige programmaonderdelen die reguliere klassen niet krijgen. Ook het afsluitende examen wordt ervan betaald.

Aan het kiezen voor tweetalig onderwijs zijn dus extra kosten verbonden. We kunnen als school dit type onderwijs alleen blijven aanbieden als de ouderbijdrage voldaan wordt. Vandaar dat wij ook duidelijk willen maken dat, hoewel het een vrijwillige bijdrage is, aan het maken van de keuze voor tto wel randvoorwaarden verbonden zijn.

Bijdrage in de studiekosten

Alle ouder(s)/verzorger(s) ontvangen aan het begin van het schooljaar via de schooladministratie een brief waarin wij vragen de vrijwillige ouderbijdrage/schoolkosten voor het schooljaar te voldoen. In sommige gezinssituaties kunnen de kosten een (te) zware wissel trekken op het gezinsbudget. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders/verzorgers verlichting krijgen van de financiële lasten die studerende kinderen met zich meebrengt. De overheid heeft hier regelingen voor. Kijk bijvoorbeeld eens op:

  • www.duo.nl
  • Een subsidie van Stichting Leergeld, dit is hun website.
  • De factuur in delen betalen? Neem hierover contact op met M. Helwig (teamleider onderbouw hv).

Overtuigd?

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image