Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, dus ook scholen, voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook het Pius X-College is zich bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de registratie daarvan in de administratie van de school worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u als u vragen heeft ook terecht bij de directie.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming, die u kunt bereiken via e-mailadres: privacy@piusx-college.nl. Op school is ook een privacy officer die kunt u bereiken via het algemene telefoonnummer van school: 0497 361 261.

Overtuigd?

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image