Wereldklas

Wie zijn wij?

Als brede streekschool in de Kempen ziet het Pius X-College het als haar maatschappelijke opdracht om ook onderwijs te bieden aan nieuwkomers die hier in de Kempen verblijven of zich hier vestigen. Sinds 2016 kennen wij Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) als de Wereldklas. De Wereldklas is bedoeld voor leerlingen vanaf 11,5 jaar. Er wordt les aangeboden aan anderstaligen uit diverse landen en culturen met als doel dat zij zo snel mogelijk kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij.

Wat doen we?

Een groot deel van het lesprogramma staat in het teken van taalverwerving. Daarnaast is er aandacht voor burgerschap en zelfredzaamheid. Er wordt rekening gehouden met de achtergronden en de culturele verschillen van de leerlingen en er wordt aansluiting gezocht bij de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Integreren in de school en de maatschappij staan centraal en er is oog voor de kwetsbaarheid bij het verwerken van mogelijke trauma’s en onzekerheden. Samen met de leerlingen wordt gezocht naar een goed toekomstperspectief; er wordt geschakeld tussen regulier onderwijs en het bedrijfsleven. Het doel is zo snel mogelijk door te stromen naar het regulier onderwijs, vervolgonderwijs of arbeid.

px-schoolgidswk22-23.pdf

Overtuigd?

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image