Praktijkonderwijs

Wie zijn wij?

De Praktijkschool is gehuisvest in een apart gebouw op het terrein van het Pius X-College; een veilige schoolomgeving voor leerlingen die meer dan gemiddelde begeleiding nodig hebben. Op de Praktijkschool zitten ongeveer 200 leerlingen. Deze onderwijsvorm is bedoeld voor de leerling voor wie het theoretische leren niet altijd vanzelf gaat maar die gebaat is bij een praktijkgerichte aanpak. De klassen zijn klein en de leerlingen krijgen les van een groep docenten die hier speciaal voor is opgeleid. De leerroute omvat 5 à 6 jaar. Het Praktijkonderwijs is eindonderwijs waarbij de meeste leerlingen worden opgeleid voor arbeid binnen het vrije bedrijf.

Wat doen we?

Het Pius X-College vindt het belangrijk dat iedere leerling zijn mogelijkheden benut om uit te stromen met een vakcertificaat of vakdiploma in de gekozen vakrichting. De Praktijkschool biedt hiervoor diverse mogelijkheden. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen met het uitstroomperspectief arbeid. Leerlingen op de Praktijkschool hebben baat bij een individueel programma. De Praktijkschool kent vier pijlers waarop de leerlingen onderwezen worden: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Onderwijs wordt gegeven op het eigen niveau van de leerlingen, waarbij ingezet wordt op de mogelijkheden en competenties. Coaching en ondersteuning zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Leerlingen worden opgeleid voor een baan op assistentenniveau. Zij werken op school zoveel mogelijk aan praktische en levensechte opdrachten die een zekere routine kennen. Hierbij zijn oefening en herhaling belangrijk. Taal- en rekenles wordt op het eigen niveau van de leerlingen aangeboden. Het praktijkonderwijs streeft ernaar om de leerlingen op het gebied van taal- en rekenvaardigheid het 1F-niveau te laten behalen (Europese standaard).

Bekijk hier de digitale presentatie van de uitstroom Praktijkschool (PPTX | 101 MByte).


Overtuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op