Oriëntatiegesprekken

Zoals bekend vinden wij het belangrijk om tijdig in gesprek te gaan met elkaar over leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Daarom bieden wij vrijblijvende oriëntatiegesprekken aan met de ouders/verzorgers, groep 8 leerkracht(en), eventueel een IB’er, AB’er en een afgevaardigde van het Pius X-College.

Het doel van dit gesprek is om in beeld te krijgen wat de ondersteuningsbehoefte is van de leerling, en wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn binnen het Pius X-College, en of dat op elkaar aansluit of juist passend te maken is.

Er kan gedacht worden aan leerlingen:

  • bij wie twijfel bestaat tussen plaatsing op het reguliere VO en VSO;
  • die in aanmerking komen voor het praktijkonderwijs;
  • met ernstige gedragsproblematiek;
  • met een ontwikkelingsstoornis (ASS, AD(H)D, ODD, enz.), met een ondersteuningsvraag;
  • die korter dan zes jaar in Nederland verblijven (NT2);
  • met ernstige visuele problematiek (REC 1);
  • met ernstige spraak- taal problematiek (REC 2);
  • met lichamelijke beperkingen/ziekte/veel verzuim (voorheen REC 3);
  • met ernstige sociaal-emotionele problematiek en/of thuisproblematiek waarbij externe hulpverlening betrokken is (psycholoog, (school)maatschappelijk werk, GGZ);
  • die hoogbegaafd zijn, met een ondersteuningsvraag;

Leerlingen met dyslexie en leerlingen met didactische achterstanden vallen in principe niet onder deze categorie.

Jij als leerkracht bepaalt voor welke leerling een oriënterend gesprek wenselijk is en bespreekt dit met ouders. Vervolgens zijn ouders aan zet! De ouders melden het kind aan voor een oriënterend gesprek. Dit kan van 1 oktober tot en met 31 oktober via deze link. Gelieve deze link digitaal te delen met ouders (kopiëren/plakken). Zodra ouders zich hebben aangemeld ontvang je een kopie van de inschrijving op het algemene e-mailadres van jouw school ter controle.

Wij verwerken en plannen de aanvragen in de maand november en nemen contact met je en ouders op voor een afspraak. In de maanden december, januari en februari vinden de oriënterende gesprekken plaats.

Bij twijfel hierover willen we je vragen om rechtstreeks contact op te nemen met onze ondersteuningscoördinator Anke Rijkers (a.rijkers@piusx-college.nl).

Naar Groep 7/8

Overtuigd?

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image