Pijler 3 - Coachingen en consult (leerkrachten): stapsgewijs

Pijler 3 - Coachingen en consult (leerkrachten): stapsgewijs

Totale duur: Afhankelijk van het gekozen traject

Stap 1: De leerkracht erkent handelingsverlegenheid*, en heeft toestemming van een leidinggevende om het Kenniscentrum NT2 in te schakelen.
Stap 2: Het Kenniscentrum NT2 ontvangt de opdracht.
Stap 3: Het intakegesprek:
- Ingevulde intake-formulier aanvullen.

 • Bespreken van de voorgeschiedenis en huidige situatie.
 • Heldere hulpvraag formuleren: is er consult en advies, of coaching gewenst?
 • Doelen en tijdsduur afstemmen.
 • Controle van de hulpvraag, verwachtingen en de gemaakte afspraken door de opdrachtgever door de opdrachtgever.

Stap 4: Start eerste deel van het consult en advies, of de coaching.
Stap 5: Tussentijdse evaluatie.
Stap 6: Start tweede deel van het consult en advies, of de coaching.
Stap 7: Eindvaluatie.

*Bij handelingsverlegenheid weet een leerkracht niet goed hoe hij of zij het beste kan handelen of een leerling de juiste ondersteuning kan geven.

Coaching en consult (leerkrachten): hoe verloopt dit?

 1. De leerkracht meldt zijn of haar hulpvraag bij de schoolleiding. Die vraag kan gaan over een aanpassing van het onderwijs voor een anderstalige, maar ook over hulp bij het didactisch handelen of traumasensitief lesgeven (het pedagogisch handelen).
 2. De leidinggevende van de leerkracht geeft toestemming om het Kenniscentrum NT2 in te schakelen.
 3. Het contactformulier op de website van het kenniscentrum wordt ingevuld door de leerkracht.
 4. Wij plannen een intakegesprek en sturen de intake-formulieren naar de school. Deze formulieren moeten voorafgaand aan het intakegesprek zijn ingevuld en retour gestuurd aan het Kenniscentrum NT2.
 5. Tijdens het intakegesprek bespreken we wat de leerkracht wil leren en formuleren samen ontwikkelingsdoelen. Daarnaast bespreken we de vorm van consultatie of coaching. Denk bijvoorbeeld aan: co-teaching, samen lessen voorbereiden, kennisoverdracht, klassenbezoek met feedback, coachingsgesprekken of intervisie-sessies.
 6. Op de helft van de begeleiding plannen we een tussentijdse evaluatie in. Indien nodig sturen we bij.
 7. Als de begeleiding is afgerond plannen we een eindevaluatie in.

Overtuigd?

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image