Pijler 2 - Ambulante begeleiding (leerling): stapsgewijs

Pijler 2 - Ambulante begeleiding (leerling): stapsgewijs

Totale duur: Afhankelijk van het gekozen traject

Stap 1: Ouders/verzorgers/meerderjarige leerling geeft/geven toestemming voor het onderzoek.
Stap 2: Het Kenniscentrum NT2 ontvangt de opdracht.
Stap 3: Het intakegesprek:
- Ingevulde intake-formulier aanvullen.

  • Bespreken van de voorgeschiedenis en huidige situatie.
  • Heldere hulpvraag formuleren.
  • Doelen en tijdsduur afstemmen.
  • Controle van de hulpvraag, verwachtingen en de gemaakte afspraken door de opdrachtgever door de opdrachtgever.

Stap 4: Start eerste deel ambulante begeleiding door een medewerker van het kenniscentrum.
Stap 5: Tussentijdse evaluatie met de school, leerling en ouders/verzorgers.
Stap 6: Start tweede deel ambulante begeleiding.
Stap 7: Eindvaluatie.

Ambulante begeleiding (leerling): hoe verloopt dit?

  1. De school legt aan de ouders/verzorgers of een meerjarige leerling voor dat ze het Kenniscentrum NT2 wil inschakelen. De ouders/verzorgers, of de meerderjarige leerling, moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.
  2. Het contactformulier op de website van het kenniscentrum wordt ingevuld door de school.
  3. Wij plannen een intakegesprek en sturen de intake-formulieren naar de school. Deze formulieren moeten voorafgaand aan het intakegesprek zijn ingevuld en retour gestuurd aan het Kenniscentrum NT2.
  4. Tijdens het intakegesprek bespreken we welke doelen de leerling wil halen, hoe lang de ambulante begeleiding duurt en op welke momenten de begeleiding plaatsvindt. Deze afspraken beschrijven we in een overeenkomst.
  5. Op de helft van de ambulante begeleiding plannen we een tussentijdse evaluatie in met de leerling, de school en de ambulante begeleider. Als het nodig is stellen we de afspraken in de overeenkomst bij.
  6. Na afloop bespreken we de ambulante begeleiding in een eindevaluatie en schrijven we een rapport.

Overtuigd?

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image