Veiligheid

De school heeft zorgplicht voor de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Het Pius X-College biedt leerlingen en medewerkers een veilig schoolklimaat waar respect en openheid een belangrijke rol spelen. Sociale veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst; er zijn duidelijke afspraken omtrent omgang, communicatie, pesten en gedrag. Respectvol omgaan met elkaar is een basisbeginsel. Leerlingen leren met elkaar communiceren maar ook docenten, ondersteunend personeel en ouders blijven met elkaar praten en samenwerken.

Elke medewerker van de school treedt handelend op bij het signaleren van ongewenst gedrag op de gangen, de overblijfruimtes en het buitenterrein van de school. De schoolbrede afspraak is dat niemand wegkijkt. Incidenten die zich buiten schooltijden afspelen, kunnen van invloed zijn op het leven binnen de school en kunnen dus consequenties hebben voor het veilige schoolklimaat. Bij incidenten worden alle partijen betrokken bij het zoeken naar een oplossing, hierbij uitgaande van de gedachte dat iedereen een tweede kans verdient, het zogenaamde herstelrecht. Het Pius X-College heeft de bedrijfshulpverlening op orde volgens de wettelijke regels die daarvoor zijn gesteld. We hebben voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners. Jaarlijks houden we ontruimingsoefeningen . Ook is er binnen de school een ‘interventieteam’ dat bij een dreigende calamiteit in actie komt. Hiervoor zijn medewerkers speciaal geschoold.

Overtuigd?

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image