SOMToday

SOMToday is een programma waarop leerlingen en ouders hun huiswerkopdrachten, (rapport)cijfers en rooster kunnen raadplegen. Het programma is toegankelijk via de website of een app op de mobiele telefoon. De docenten vermelden alle huiswerkopdrachten en toetsen in SOMToday zodat het duidelijk is waar de leerlingen de informatie vandaan kunnen halen. Elke leerling krijgt bij de start op het Pius X-College een persoonlijke inlognaam met wachtwoord. Ook ouders/verzorgers kunnen een profiel aanmaken en zo de vorderingen van hun kind(eren) volgen.

Klik hier voor een beknopte handleiding van Somtoday:

Somtoday ELO en app voor leerling en ouder


Overtuigd?

Neem contact met ons op