Afwezigheid

Het overgrote deel van de leerlingen op het Pius X-College is leerplichtig. De school gaat ervan uit dat elke leerling tijdens alle lessen aanwezig is. Bij ziekte dient de leerling zo snel mogelijk ziek gemeld te worden via het formulier op de voorpagina van deze site. Betermeldingen worden zeer op prijs gesteld. Elk lesuur wordt nagekeken of alle leerlingen aanwezig zijn; bij ongeoorloofde afwezigheid wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Verlof voor speciale gelegenheden (jubilea, begrafenissen, bezoek aan medisch specialist of vakantie buiten de reguliere vakantieperiode) is aan strikte regels gebonden en dient altijd te worden aangevraagd via een formulier, dat hieronder terug te vinden is.

Verlof.pdf
Verlof - aanvraagformulier.doc
Verlof - gewichtige omstandigheden.doc
Verlofbriefje.pdf
Verlof - werkgeversverklaring.doc
Verlof - richtlijnen gewichtige omstandigheden.pdfOvertuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op