Afwezigheid melden

Bij langdurige afwezigheid of afwezigheid vanwege de RIVM richtlijnen (quarantaine na besmetting, nauw contact of verblijf in een risicogebied) gelieve contact op te nemen met de mentor van uw zoon/dochter. Er worden maatwerkafspraken gemaakt over lesstof, toetsen en dergelijke.

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)
Gegevens van de leerplichtige leerling(en) uit het gezin voor wie vakantie verlof wordt gevraagd
Verdere info

Stap 1:

Vul het aanvraagformulier in en download het formulier door te klikken op "Download formulier".

Stap 2:

Print het formulier af en onderteken deze. Scan hierna het ondertekende formulier in (of neem een duidelijke foto).

Stap 3:

Vul uw e-mailadres in. Upload het door u ondertekende formulier hieronder en klik op "Aanvraag indienen".

Upload het ondertekend formulier hier