Veilige Honken

Op een aantal routes van en naar het Pius X-College zijn Veilige Honken ingericht. Adressen waar leerlingen kunnen aanbellen als er nood is, waar ze op ouders/verzorgers kunnen wachten tot die hen komen halen of waar de gelegenheid is een band te plakken of zelfs een fiets te lenen. De Veilige Honken zijn herkenbaar aan het bord in de tuin. Bel gerust aan als hulp nodig is want ook op weg van en naar school laat het Pius X-College de leerlingen niet in de kou staan.

Overtuigd?

Neem contact met ons op