Kosten en verzekeringen

Vrijwillige Ouderbijdrage

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid worden en neemt daarom een belangrijk deel van de schoolkosten voor haar rekening. Alle schoolboeken vallen bijvoorbeeld onder deze regeling. Toch komt niet alles voor subsidie in aanmerking. Bijvoorbeeld gymkleding, rekenmachines, schrijfwaren moeten door ouders zelf aangeschaft worden. De kosten van uitstapjes en uitwisselingen vallen in de categorie ‘vrijwillige ouderbijdrage’. Door de kosten te spreiden, kunnen deze zo laag mogelijk gehouden worden. Indien uw financiële situatie nijpend is, kan de school u verwijzen naar Stichting Leergeld, alsmede wijzen op de hiervoor bestemde regelingen via de Belastingdienst. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen ouders een overzicht van de kosten van het betreffende schooljaar. Die staan vast en zijn eenmalig.

b. Verzekeringen
De school heeft voor alle leerlingen een scholierenongevallenverzekering afgesloten; deze verzekering is van kracht tijdens schooltijd, het gaan en komen naar school en bij activiteiten als excursies, schoolreizen en sportdagen. Let op: de school verzekert geen bagage, reisdocumenten, geld en andere persoonlijke bezittingen van leerlingen. Indien u deze dekking wenst mee te verzekeren raden wij aan te informeren bij uw eigen verzekeraar en daar een extra (reis)verzekering af te sluiten.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF