Kosten en verzekeringen

Vrijwillige Ouderbijdrage

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid worden en neemt daarom een belangrijk deel van de schoolkosten voor haar rekening. Alle schoolboeken vallen bijvoorbeeld onder deze regeling. Toch komt niet alles voor subsidie in aanmerking. Bijvoorbeeld gymkleding, rekenmachines, schrijfwaren moeten door ouders zelf aangeschaft worden. De kosten van uitstapjes en uitwisselingen vallen in de categorie ‘vrijwillige ouderbijdrage’. Door de kosten te spreiden, kunnen deze zo laag mogelijk gehouden worden. Indien uw financiële situatie nijpend is, kan de school u verwijzen naar Stichting Leergeld, alsmede wijzen op de hiervoor bestemde regelingen via de Belastingdienst. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen ouders een overzicht van de kosten van het betreffende schooljaar. Die staan vast en zijn eenmalig.

vrijwillige-ouderbijdrage.pdf

Verzekeringen

De kleedruimtes van de sportfaciliteiten worden vanwege veiligheidsoverwegingen niet afgesloten tijdens de gymlessen. Er is geen extra bewaking op de kleedruimtes. Dat betekent dat er een risico is op diefstal of ontvreemding van zaken. Dit risico is niet verzekerd. Leerlingen wordt aangeraden om dure, speciale spullen niet achter te laten in de kleedruimtes. Bij vermissing aanvaardt de school geen aansprakelijkheid en kan geen beroep worden gedaan op vergoeding.

Verzekeringen:

De school heeft voor alle leerlingen een scholierenongevallenverzekering afgesloten; deze verzekering is van kracht tijdens schooltijd, het gaan en komen naar school en bij activiteiten als excursies, schoolreizen en sportdagen. Het betreft hier een letselschadeverzekering. De verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvend letsel, handicap en overlijden. Daarbij is de schuldvraag niet van belang.

Reisverzekering: Voor elke internationale reis wordt door de school een basis-reisverzekering afgesloten. De verzekering dekt b.v. extra ziektekosten in het buitenland en repatriëring naar Nederland; Let op: de school verzekert geen bagage, reisdocumenten, geld en andere persoonlijke bezittingen van leerlingen. Indien ouders deze dekking wensen mee te verzekeren raden wij aan te informeren bij de eigen verzekeraar en daar een extra (reis)verzekering af te sluiten.

Overtuigd?

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image