Maatschappelijke stage

Waarom Maatschappelijke Stage?

In ons land worden veel activiteiten door mensen gedaan, zonder dat ze ervoor betaald worden. Denk maar eens aan de voetbaltrainer, de zwemhulp voor gehandicapten, de mensen die collecteren voor het goede doel en al het werk dat vrijwilligers doen om bijvoorbeeld een sporttoernooi, popfestijn, activiteiten voor een buurtvereniging of avond voor ouderen te organiseren. Als je er eens even bij stilstaat, zie je dat heel veel activiteiten onbetaald zijn; gedaan worden door mensen die zich graag in willen zetten voor een ander.

Wij vinden het als school belangrijk jongeren meer te betrekken bij de maatschappij en hen bewust te maken van de positieve invloed die ze op hun directe omgeving kunnen hebben. Met een Maatschappelijke Stage (MaS) leer je die omgeving op een andere manier kennen en maak je kennis met nut en noodzaak van vrijwilligerswerk.

Hoe lang duurt de stage?

Hieronder kun je zien hoe de stage-uren over de verschillende afdelingen en leerjaren zijn verdeeld:

BK/SK/GT/HAVO/VWO:

leerjaar 1: 2 uur

leerjaar 2: 2 uur

leerjaar 3: 26 uur

Totaal: 30 uur

De stages van leerjaar 1 en 2 zijn klassikaal en worden door het Pius X-College georganiseerd.

De 2 uur die vermeld staan bij het eerste en tweede jaar, zijn uren van gezamenlijke acties onder schooltijd, georganiseerd door het Pius X-College; de inzet voor de Edukans Actiedag.

Vanaf het derde leerjaar zoek je zelf een stageplaats.

Wat zijn de eisen aan een stage-adres?

Een stageplaats wordt goedgekeurd wanneer:

  • De activiteit die je doet, normaal gesproken wordt gedaan door een vrijwilliger.
  • Er geen winst wordt gemaakt met de stage-activiteit.
  • Het niet gaat om mantelzorg binnen de familie.

Krijg ik een vergoeding?

Bij een Maatschappelijke Stage gaat het om vrijwilligerswerk en krijg je dus geen vergoeding voor je activiteiten.

Het stagebureau

Het Pius X-College heeft een stagebureau waar je bij de medewerkers terecht kunt met al je vragen omtrent Maatschappelijke Stage.

Openingstijden Stagebureau (kamer 80)

Dinsdag: 9:00 uur tot 12:00 uur
Donderdag: 12:00 uur tot 16:30 uur
Vrijdag: 9:00 uur tot 13:00 uur

Email: mas@piusx-college.nl

Infobrief MaS ouders leerlingen leerjaar 3 (2020-2021).pdf

Complete stagemap 2020-2021.pdf

Stageformulieren 2020-2021.pdf

Vacatures Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke stage beleidsnotitie.pdf

Stagevoorwaarden.pdf

Overtuigd?

Neem contact met ons op