Maatschappelijke stage

Waarom Maatschappelijke Stage en hoe?

In ons land worden veel activiteiten door mensen gedaan, zonder dat ze ervoor betaald worden. Denk maar eens aan de voetbaltrainer, de zwemhulp voor gehandicapten, de mensen die collecteren voor het goede doel en al het werk dat vrijwilligers doen om bijvoorbeeld een voetbaltoernooi, popfestijn of een avond voor senioren te organiseren. Het Pius X-College vindt het als school belangrijk jongeren meer te betrekken bij de maatschappij en hen bewust te maken van de positieve invloed die ze op hun directe omgeving kunnen hebben.

Maatschappelijke stage (MaS) is voor alle leerlingen van onze school verplicht. De leerlingen zoeken met behulp van de mentor en het binnen de school aanwezige stagebureau een geschikte stage buiten de lestijden om. Binnen de maatschappelijke stages wordt nauw samengewerkt met de gemeentelijke stagemakelaar. Jaarlijks wordt op school een stagemarkt georganiseerd waarbij diverse verenigingen en instanties hun aanbod aan de leerlingen presenteren.

Hoe lang duurt de stage?

Hieronder kun je zien hoe de stage-uren over de verschillende afdelingen en leerjaren zijn verdeeld:

Leerlingen leerjaar 1 en 2Leerlingen leerjaar 3Leerlingen leerjaar 3

BK/GT/HAVO/VWO:
1e jaar 2 uur
2e jaar 2 uur
3e jaar 26 uur
Totaal: 30 uur

BK/SK:
1e jaar 4 uur
2e jaar 4 uur
3e jaar 22 uur
Totaal: 30 uur

GT/HAVO/VWO:
1e jaar 2 uur
2e jaar 4 uur
3e jaar 24 uur
Totaal: 30 uur

1e en 2e jaars stages zijn klassikaal en worden door het Pius X–College georganiseerd.

1e en 2e jaars stages zijn klassikaal en worden door het Pius X–College georganiseerd.

1e en 2e jaars stages zijn klassikaal en worden door het Pius X–College georganiseerd.

De 2 en 4 uur die vermeld staan bij het eerste en tweede jaar, zijn uren van gezamenlijke acties onder schooltijd, georganiseerd door het Pius X-College; de inzet voor de Derde Wereld Actiedag.

Vanaf het derde leerjaar zoek je zelf een stageplaats.

Wat zijn de eisen aan een stage-adres?

Een stageplaats wordt goedgekeurd wanneer:

  • De activiteit die je doet, normaal gesproken wordt gedaan door een vrijwilliger.
  • Er geen winst wordt gemaakt met de stage-activiteit.
  • Het niet gaat om mantelzorg binnen de familie.

Krijg ik een vergoeding?

Bij een Maatschappelijke Stage gaat het om vrijwilligerswerk en krijg je dus geen vergoeding voor je activiteiten.

Het stagebureau

Het Pius X-College heeft een stagebureau waar je bij de medewerkers terecht kunt met al je vragen omtrent Maatschappelijke Stage.

Openingstijden Stagebureau (kamer 80)

Dinsdag: 9:00 uur tot 12:00 uur
Donderdag: 12:00 uur tot 16:30 uur
Vrijdag: 9:00 uur tot 13:00 uur

Email: mas@piusx-college.nl

Vacatures Maatschappelijke Stage

Stageformulieren.docx

Stagemap MAS 2018-2019.pdf

Maatschappelijke stage beleidsnotitie.pdf

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF