De decaan

De decaan

Een belangrijk onderdeel van het leren is ook de oriëntatie op de toekomstige beroep of vervolgopleiding. De decanen ondersteunen hierin.Zij kennen de weg naar de vervolgopleidingen en ze kunnen precies vertellen aan welke eisen daarbij moet worden voldaan. Bij het kiezen van een profiel met bijbehorende vakken voor de bovenbouw spelen decanen een belangrijke rol.
https://piusx-college.dedecaan.net/

Wat doet het decanaat voor de leerlingen?

Voor de leerlingen die de opleiding vmbo basis/kader of praktijkonderwijs volgen.
In de onderbouw volgen de leerlingen de volgende praktijkvakken; Zorg & Welzijn, Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Groen. Tijdens deze lessen is aandacht voor loopbaan oriëntatie (LOB).
De mentor heeft hier een begeleidende rol in en zorgt ervoor dat alle informatie die nodig is om een juiste keuze te maken bij elkaar komt. De leerlingen kiezen halverwege het tweede leerjaar een profiel.
Om een juiste keuze te maken is het belangrijk dat een leerling een goed beeld heeft van competenties die bij het profiel horen en dat deze ook passen bij de leerling zelf.
Het decanaat ondersteunt en begeleid de leerlingen en mentoren bij dit keuzeproces.
In de bovenbouw zitten de leerlingen in een profiel en werken zij meer individueel aan hun eigen loopbaancompetenties. De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om zich te oriënteren op het mbo c.q. beroepenveld zodat zij een bewuste keuze voor een vervolgstudie maken. De decaan monitort en begeleid dit proces.

Voor de leerlingen die de opleiding vmbo gemengde of theoretische leerweg volgen:
In het tweede leerjaar wordt een begin gemaakt met het keuzeproces. In het mentor-uur gaat de mentor met de leerlingen in het digitale programma S-Trjct aan de gang.
Verder worden er oriënterende activiteiten binnen de diverse sectoren van onze school georganiseerd. Deze worden jaarlijks in de maand maart afgerond met een Ouderavond waarna de leerling moet kiezen op welke manier hij/zij in de bovenbouw verder wil.
In leerjaar 3 en 4 volgt een reeks van activiteiten waardoor leerlingen een beter beeld krijgen van wat ze willen en wat ze kunnen. Om uiteindelijk in het vierde leerjaar af te ronden met het aanmelden voor een vervolg binnen het mbo of voor leerlingen met een tl-diploma de mogelijkheid om door te stromen naar leerjaar 4 van de afdeling havo.
Het totale traject wordt uitgezet en bewaakt door de decaan maar met name bij de afdeling vmbo gl/gt heeft de mentor in de diverse LOB-activiteiten een belangrijke rol.

Voor de leerlingen die de opleiding havo of vwo volgen:
Het belangrijkste werk van de decaan is, om de leerlingen bij te staan en te adviseren in zijn/haar profiel- en studiekeuze. Een belangrijke rol is hierbij tevens weggelegd voor de mentor. Deze begeleidt de leerlingen in de eerste lijn bij zijn/haar keuze. Lukt dat niet, dan staat de decaan klaar om samen met de leerlingen verder te zoeken naar een oplossing.
Naast de keuzebegeleiding verzorgt de decaan ook de informatieverstrekking over alles wat met vervolgopleidingen te maken heeft (o.a. decentrale selectie, leenstelsel, ov-kaart). De decaan maakt hiervoor gebruik van een eigen “decanenwebsite”, die constant actueel gehouden wordt.
Daarnaast verzorgt de decaan allerlei activiteiten (samen met hogescholen en universiteiten) om leerlingen in contact te brengen (ook fysiek) met respectievelijk het hoger en wetenschappelijk onderwijs (zowel in Nederland als daarbuiten).
Voor vragen zijn de decanen altijd bereikbaar via https://piusx-college.dedecaan.net.

Overtuigd?

Neem contact met ons op
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image