Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te bewaren en website-statistieken te verzamelen.
Als je hieronder op de knop "Cookies toelaten" klikt, geef je ons toestemming om deze cookies te gebruiken.

Wil je meer gedetailleerde informatie, gebruik dan de knop "Meer info".

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:

  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • » Functionele cookies:

   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • » Analytische cookies:

   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • » Targeting / advertising cookies:

   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken dus enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken.


Nog meer weten?

Kijk dan in onze uitgebreide Cookieverklaring en ons Privacybeleid .

Cookie image

Aanmelding hogere leerjaren VMBO, Havo en Vwo

Ter informatie: Waar we spreken over 'ouders/verzorgers' bedoelen we ook de alleenstaande ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Als er sprake is van een (gezins)voogd, gezinshuisouders of pleegouders doelen we bij 'ouders' ook op hen.

Gegevens van uw kind

De vragen aangegeven met een * zijn verplichte velden.

U meldt uw kind aan voor de afdeling

Van welke (basis)school is uw kind afkomstig?

Geslacht*

Woonadres 1*

Woonadres 2

Telefoonnummers*

Plaats in het gezin*

Zitten er broers/zussen op het Pius X-College?*

Wanneer u uw zoon / dochter wilt aanmelden voor het praktijkonderwijs mag u onderstaande vragen overslaan

Gelieve te kiezen van 1 tot 5 waar beginnersniveau is 1 en expertniveau is 5

Heeft moeite met plannen

Kan goed plannen

Wordt overvallen door een grote opdracht (bijv. spreekbeurt, boekbespreking)

Overziet de grote opdracht en begint op tijd

Heeft moeite met inschatten hoeveel tijd het huiswerk of een taak nodig heeft

Kan een reeele tijdinschatting van het huiswerk of taak maken

Zegt vaak "doe het later wel" en vergeet het vervolgens

Onthoudt wat er nog moet gebeuren

Raakt snel spullen kwijt (denk aan jas, sleutels, boeken, sportspullen)

Heeft de spullen netjes op orde

Raakt halverwege het huiswerk of taak het overzicht kwijt

Heeft overzicht

Stelt het maken van huiswerk uit tot het laatste moment

Maakt huiswerk op vaste momenten

Maakt het huiswerk of taken gedeeltelijk

Heeft huiswerk of taken altijd af

Begrijpt het effect van zijn gedrag op anderen vaak niet

Schat goed in wat zijn gedrag voor gevolgen heeft voor anderen

Raakt in de war bij veranderingen

Kan goed omgaan met veranderingen

Wordt snel boos als iets niet lukt

Blijft proberen

Is snel afgeleid

Werkt geconcentreerd

Heeft moeite om de beurt te wachten

Wat op de beurt

Intake vragenlijst

Samen met de informatie van de basisschool willen we uw antwoorden gebruiken bij de begeleiding van uw kind, zodat hij / zij een goede start op onze school maakt.

Wat moeten wij weten van uw zoon / dochter?

Heeft uw zoon/dochter extra ondersteuning nodig?*

Ja, op het gebied van

Waarin kunnen wij samenwerken?

Is er een externe instantie betrokken in uw gezin?*

Ja, door

Akkoordverklaring opvragen m.b.t. het doorgeven gegevens aan het Pius X-College

Ondergetekende ouder / verzorger geeft toestemming om aangegeven rapporten door te geven (betreffende vakje aanvinken)

De vragen aangegeven met een * zijn verplichte velden.

Bij wie zou uw kind het liefst in de klas komen?

Zo mogelijk voor- en achternaam invullen. Wij doen onze uiterste best om aan dit verzoek te voldoen. Dit is, om diverse redenen, in een enkel geval niet mogelijk. Daarnaast houden wij in deze ook rekening met de advisering vanuit de school van herkomst.

Naam leerling 1ste keuze

Naam leerling 2de keuze

De vragen aangegeven met een * zijn verplichte velden.

Heeft uw kind gezondheidsklachten/allergieën waarvan wij op de hoogte moeten zijn?*

Mogen wij dit delen met de collega’s EHBO en BHV?*

Wat is de aard van deze gezondheidsklachten?*

Gebruikt uw kind medicatie waarbij het van belang is dat wij daarvan als school op de hoogte zijn?*

Wat voor medicatie?*

De vragen aangegeven met een * zijn verplichte velden.

Portretrecht, AVG

Door het aankruisen van een vakje geeft u toestemming.

In advertenties

Op website school

In brochures/folders

Op banners

Op social media

Na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging van inschrijving. Hierbij zit ook een schrijven, hoe u bij aanvang van het nieuwe schooljaar, de zaken met betrekking tot AVG zelf kan aangeven in ons leerlingvolgsysteem.

Zijn er nog andere belangrijke zaken met betrekking tot uw kind waar we rekening mee moeten houden?

Hebben beide ouders ouderlijk gezag?

Als beide ouders het gezag hebben, moet het formulier door beide ouders worden ondertekend.
Is een ouder/verzorger niet in de gelegenheid om te tekenen (bijvoorbeeld in het geval van een scheiding) dan volstaat één handtekening. In dit geval moet het e-mailadres van de niet-tekende partij op het formulier worden ingevuld zodat deze ouder een overzicht van het aanmeldformulier digitaal ontvangt. Op dit formulier is aangegeven hoe de niet-tekende partij bezwaar kan maken tegen de aanmelding.

De vragen aangegeven met een * zijn verplichte velden.