Oriëntatiegesprekken Pius X-College 

Oriëntatiegesprekken Pius X-College

De ouder(s)/verzorgers willen door deze inschrijving gebruik maken van een oriëntatiegesprek vanuit het Pius X-College.

Voor- en achternaam van uw zoon/dochter?

Zoon/dochter sluit aan bij het oriëntatiegesprek?

Naam leerkracht(en)*:

Ouderlijk gezag

* Als beide ouders het gezag hebben dient het formulier door beide ouders te worden ondertekend.

Toestemmingsformulier gebruik gegevens corona-besmetting leerling

Beste ouder/verzorger en leerling,

Wij vinden het heel erg belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk op school les volgen, ook in tijden van corona. Daarnaast heeft onze school de plicht ervoor te zorgen dat iedereen op school veilig en gezond kan leren en werken.

Toestemming

Met het formulier bij deze brief vragen we u toestemming voor:

  1. Registratie door het Pius X-College van een corona-besmetting bij uw kind en doorgeven aan of overleg met de GGD ter voorkoming van meer besmettingen.
  2. Gebruik van de registratie door het Pius X-College voor het informeren van nauwe contacten van uw kind.

U bent nooit verplicht om aan de school door te geven dat uw kind positief is getest op corona. Ook als u vrijwillig aan de school doorgeeft dat uw kind positief is getest op corona, dan registreren we dat alleen als u via dit formulier toestemming heeft gegeven. Als u geen toestemming geeft, registreert de school uw melding niet. We hopen dat u het Pius X-College laat weten of uw kind positief is getest op corona zodat iedereen op school veilig en gezond kan leren en werken.

16 jaar of ouder

Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan zijn we verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van gegevens over de corona-besmetting. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet uw kind zelf toestemming geven voor het gebruik van gegevens over de corona-besmetting. Daar is volgens de wet geen toestemming van de ouders/verzorgers voor nodig. Bespreek het wel of niet geven van toestemming eerst samen met uw kind.

Uw gegevens zijn veilig

Wij gaan zeer zorgvuldig om met de gegevens over de corona-besmetting van uw kind. De informatie is alleen toegankelijk voor de medewerkers die de contacten met de GGD onderhouden. Wij bewaren de informatie niet langer dan nodig is. Op het moment dat de informatie niet meer nodig zijn, verwijderen we die informatie.

Toestemming wijzigen?

U mag natuurlijk altijd de toestemming wijzigen. U geeft dit door aan mevr. Bonnier: p.bonnier@piusx-college.nl. De gegevens over de corona-besmetting van uw kind verwijderen we dan direct.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in de  Cookieverklaring  en  Privacybeleid.
Cookie image