Informatie over het Coronavirus (liveblog)

head image

zondag 28-11-2021

Terug naar overzicht

Onderstaand staat de meest recente informatie met betrekking tot het Coronavirus. Deze wordt regelmatig aangevuld.

Update 28 November 22.10 uur

Scholen blijven open, mondkapjes verplicht

Gelukkig heeft het kabinet besloten om de scholen (voorlopig) open te houden. Wel is het vanaf maandag 29 november voor leerlingen en medewerkers verplicht een mondkapje te dragenals zij zich door de school bewegen. Wij verzoeken iedereen zoveel mogelijk een eigen mondkapje mee te nemen; in de diverse aula's zijn nog mondkapjes beschikbaar. In de klas mag het mondkapje af. Wij nemen verder de volgende maatregelen om alles zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden.

  • We brengen weer de looproutes aan om afstand te bewaren.
  • In de pauzes spreiden we de leerlingen ook meer in de aangrenzende gangen; we gaan ook bekijken of we de ochtendpauze kunnen spreiden.
  • Medewerkers houden (waar het kan) 1,5m afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5m afstand te houden van elkaar en medewerkers.
  • Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen door de GGD.
  • Alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest.
  • Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit niet anders kan.
  • En verder hanteren we de bekende basismaatregelenzoals regelmatig handen wassen en zorgen voor voldoende ventilatie; jassen mogen aanblijven in de klas.

We realiseren ons dat we weer een lastige en onzekere periode tegemoet gaan, maar we weten zeker dat we deze periode ook weer goed door gaan komen als iedereen daar zijn of haar steentje aan bijdraagt; het gebruiken van het alom aanwezig 'gezonde verstand' zal daarin voor een groot gedeelte bepalend zijn.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de mentor.

Alvast bedankt voor ieders medewerking en begrip.

Update 25 November 18.28 uur

Gezien de huidige landelijke ontwikkelingen op het gebied van het aantal toenemende besmettingen, willen we jullie met deze brief op de hoogte brengen wat er vanuit de overheid op dit moment van ons als school wordt verwacht. Mogelijk dat er vanwege de persconferentie van a.s. vrijdag 26 november aanvullende maatregelen moeten plaatsvinden; hiervan brengen wij jullie natuurlijk z.s.m. op de hoogte.

Lees verder in de brief:

2021-11-25 Brief ouders verzorgers en leerlingen.pdf

Update 25 November 8.45 uur

Mag je naar school, of moet je thuisblijven? Met de beslisboom kom je erachter.

Beslisboom.pdf

Update 24 November 10.17 uur

De doe-mee-middag van 8 december en die van 12 januari voor groep 8 gaan door de stijgende coronacijfers helaas niet door. Via deze website zullen we nieuwe doe-mee-middagen aankondigen zodra deze weer georganiseerd kunnen worden.

Update 19 November 14.16 uur

Aangepaste richtlijn besmette huisgenoot

De door het kabinet op 12 november aangekondigde algemene maatregel dat alle huisgenoten bij een besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet, is op 19 november 2021 ingegaan. Het RIVM had meer tijd nodig om deze nieuwe maatregel uit te werken. Dat betekent dat vanaf nu bij een coronabesmetting alle huisgenoten in quarantaine moeten, ook als deze gevaccineerd zijn. Een test op de vijfde dag kan de quarantaineperiode verkorten.

De richtlijn voor het onderwijs tijdens corona is hierop aangepast.

Het kabinet gaf op de persconferentie van 12 november 2021 aan dat er geen extra coronamaatregelen voor de scholen nodig waren. Het kabinet baseerde zich daarbij op het advies van het OMT van 11 november dat scholen verantwoord open kunnen blijven. De aangescherpte quarantainemaatregel heeft echter impact op het verzuim van zowel leerlingen als leraren.

Update 4 November 13.58 uur

Mag je naar school, of moet je thuisblijven met klachten?

Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_RIVM_230821.pdf


Overtuigd?

Neem contact met ons op