Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te bewaren en website-statistieken te verzamelen.
Als je hieronder op de knop "Cookies toelaten" klikt, geef je ons toestemming om deze cookies te gebruiken.

Wil je meer gedetailleerde informatie, gebruik dan de knop "Meer info".

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:

  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • » Functionele cookies:

   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • » Analytische cookies:

   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • » Targeting / advertising cookies:

   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken dus enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken.


Nog meer weten?

Kijk dan in onze uitgebreide Cookieverklaring en ons Privacybeleid .

Cookie image

Hoe tevreden ben jij?

head image

woensdag 03-07-2024

Terug naar overzicht

In het afgelopen schooljaar zijn opnieuw de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder onze leerlingen en ouders afgenomen. Deze vragen worden landelijk opgesteld en we zijn verheugd dat opnieuw de vereiste betrouwbaarheid in de reacties is behaald.

We willen alle leerlingen en ouders bedanken voor hun positieve feedback en hun waardevolle ideeën om ons onderwijs te verbeteren. Alle uitslagen komen geanonimiseerd bij ons binnen en worden op die manier per onderwijssoort en afdeling bekeken. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste positieve punten en aandachtspunten.

 • Leerlingen vmbo-havo-vwo-tto

De Monitoring Sociale Veiligheid (welbevinden, sfeer en veiligheid) laat zien dat wij bij alle onderwijssoorten op of boven de landelijke vergelijkingsgroep scoren. Vijf onderwijssoorten behoren zelfs tot de 25% best presterende scholen op alle of bepaalde onderdelen. We hebben de afgelopen periode samen met het team en Backbone geïnvesteerd in het signaleren en aanpakken van (on)veiligheid. Het is dan ook positief om te zien dat veel leerlingen zich veilig en prettig voelen op school. De aangedragen verbeterpunten worden besproken met het stafhoofd ondersteuningsteam (die ook fungeert als anti-pest coördinator) en meegenomen in het hernieuwen van ons anti- pestbeleid.

Wat betreft de leerlingtevredenheid scoort onze school een 7.0, gelijk aan het landelijk gemiddelde van 7.0 (vergelijkingsgroep, instrument Kwaliteitscholen). Wanneer we inzoomen op de resultaten van de verschillende afdelingen, zien we het volgende;

 • Onze focus op het mentoraat en de coaching werpt in veel afdelingen vruchten af en het is belangrijk dit verder te blijven versterken.
 • Ook zijn we als school sterk in het helpen met kiezen van een vervolgstudie of werk en leggen docenten vaak goed uit hoe een opdracht of toets is gemaakt.
 • Bij de extra activiteiten buiten de les, zien we verschillen in tevredenheid. Afgelopen schooljaar is een projectgroep gestart ‘Buitenschoolse activiteiten en reizen’, ook naar aanleiding van de klankbordgroepen personeel, ouders en leerlingen. Hierin worden mogelijkheden verder verkend en wordt de samenhang binnen de school bekeken.
 • Waar groepen leerlingen aangeven meer betrokken te willen worden bij het geven van hun mening en ideeën, zullen de klankbordgroepen nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht.
 • Het bespreken van nieuws en actualiteiten gebeurt regelmatig in de lessen, maar we mogen dit meer expliciet benoemen naar de leerlingen.
 • De leerlingen geven aan dat ze vinden dat computers, laptops of tablets niet altijd goed werken. Afdeling ICT heeft sterk ingezet op de internetverbinding, met een internet uptime van 99,81% over dit schooljaar. Ook zijn er veel werkplekken vernieuwd. Dit blijft onder de aandacht.
 • Ouders vmbo-havo-vwo-tto

Uit de ouderenquête blijkt een score van 7.4 voor Pius X-College, bij een benchmark van 7.7 (vergelijkingsgroep).

 • Ouders zijn over het algemeen vaak tevreden met de mentor/coach en vinden in algemene zin dat ze makkelijk contact met de school kunnen krijgen.
 • Er is een wens voor betere voorbereiding van leerlingen op wat ze later in de samenleving tegenkomen en het vormen van een eigen mening, wat we meenemen in ons burgerschapsbeleid.
 • Ouders scoren relatief laag (ten opzichte van de vergelijkingsgroep) op de stelling dat de school hun kind stimuleert zijn/haar best te doen. Afgelopen jaar is een projectgroep gestart met het hernieuwen van de visie op pedagogisch- didactisch handelen en het opstellen van een bijbehorende kijkwijzer (de Pius X-methode). Dit krijgt volgend schooljaar verder vervolg.

De teamleiders gebruiken de aangeleverde rapporten om er per afdeling thema’s uit te halen en doelen te stellen, waarmee het team aan de slag gaat. Deze onderwerpen zullen ook in de klankbordgroepen leerlingen en ouders terugkomen.

 • ISK, de Wereldklas

De leerlingen van de Wereldklas hebben deelgenomen aan een tevredenheidsenquête, die geaccrediteerd is door de inspectie voor deze doelgroep (instrument Kwaliteitscholen). Naar aanleiding van de enquête vorig schooljaar is er extra aandacht besteed aan de rol van de mentor (stabiliteit), het consequent naleven van schoolregels en consequenties, en het vergroten van het veiligheidsgevoel. De resultaten van de Monitoring Sociale Veiligheid en andere tevredenheidsonderdelen scoren nu op of boven de benchmark. De Wereldklasleerlingen scoren Pius X-College met een rapportcijfer 7.6, bij een landelijk gemiddelde van 6.6.

 • Praktijkschool

De Praktijkschoolleerlingen scoren opnieuw iets boven het landelijk gemiddelde (instrument PrOZO!). Ook hier scoort de Monitor Sociale Veiligheid boven het landelijk gemiddelde. Onze leerlingen zijn positief over het passende aanbod, stage, veiligheidsgevoel en veiligheid. De landelijke negatieve tendens in welbevinden is ook te zien bij de Praktijkschoolleerlingen op onze school. De leerlingen geven aan met iets minder plezier naar school te gaan en zich minder fijn te voelen dan vorig schooljaar. Dit nemen we mee in het schrijven en uitzetten van de pedagogische visie binnen het team praktijkonderwijs.

Ouders van Praktijkschoolleerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden. Ze waarderen de ondersteuning van school bij het zoeken van een stage en zouden de school aanraden aan andere ouders. Vorig jaar gaven ouders aan meer betrokken te willen worden bij de leerdoelen en het portfolio van hun kind. Hier is afgelopen schooljaar aandacht aan besteed, wat terug te zien is in de sterk verbeterde score.

We blijven ons inzetten om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en waarderen de betrokkenheid van onze leerlingen en ouders zeer. We zullen de leerlingen en u dan ook komend schooljaar opnieuw benaderen voor deelname aan klankbordgroepen.

Overtuigd?

Neem contact met ons op