Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te bewaren en website-statistieken te verzamelen.
Als je hieronder op de knop "Cookies toelaten" klikt, geef je ons toestemming om deze cookies te gebruiken.

Wil je meer gedetailleerde informatie, gebruik dan de knop "Meer info".

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:

  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • » Functionele cookies:

   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • » Analytische cookies:

   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • » Targeting / advertising cookies:

   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken dus enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken.


Nog meer weten?

Kijk dan in onze uitgebreide Cookieverklaring en ons Privacybeleid .

Cookie image

Vacature lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Pius X-College in Bladel is op zoek naar een lid met de expertise ‘onderwijs’

Vanwege het verlopen van de termijn op 1 januari 2026 van de huidige onderwijsspecialist zoeken wij per 1 januari 2025 een nieuw lid met de expertise onderwijs.

images/foto-vacature.jpg

Algemene informatie

Het Pius X-College is een grote scholengemeenschap in Bladel (Noord-Brabant). De school heeft alle afdelingen in huis van praktijkschool t/m TTO. Ruim 2200 leerlingen volgen hier dagelijks onderwijs dat wordt vormgegeven door ruim 320 medewerkers. De school wordt geleid door één bestuurder die ondersteund wordt door stafmedewerkers en geeft samen met de directeur vmbo/PrO/ISK, de directeur havo/vwo en de directeur bedrijfsvoering, het beleid voor de school vorm. Er is een actieve medezeggenschapsraad. De school valt onder het bevoegd gezag van ‘Onderwijsstichting De Kempen’.

De Raad van Toezicht is het formele orgaan dat toezicht houdt op de gang van zaken binnen een organisatie, in dit geval het Pius X-College. De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is het controleren en gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder. Daarbij is de raad de formele werkgever van de bestuurder en het bevoegd gezag om deze te benoemen en te ontslaan, mocht daar aanleiding voor zijn.

De leden van de raad hebben allemaal een eigen expertise. Zo bestaat de huidige raad uit een registeraccountant, een juriste, een HRM-specialist, een specialist kwaliteitszorg en een onderwijsspecialist (tevens voorzitter).

images/foto-vacature4.jpg

Missie en visie van de school

Missie:

Wij geven leerlingen onderwijs op zo’n manier dat zij het beste uit zichzelf halen en voorbereid zijn op een passende toekomst. Wij geloven dat dit streven het beste tot zijn recht komt als wij een sfeer scheppen waar zij zich thuis voelen.

 De kernwaarden zijn dan ook:

 • Wij zijn daadwerkelijk in jou als mens geïnteresseerd.
 • Wij dagen je uit het beste in jezelf naar boven te halen.
 • We leren je verantwoordelijkheid nemen en eigen keuzes maken.
 • Wij stimuleren jouw ontwikkeling tot een democratisch burger die een bijdrage levert in onze maatschappij, daarin werken we samen met je ouders en met partners buiten de school.
 • Wij mogen allemaal fouten maken en proberen daarvan te leren.

Profiel

Wij zoeken iemand die:
  • zich committeert aan de kernwaarden en de missie van de school;
  • duidelijke aantoonbare affiniteit heeft met het onderwijs, in het bijzonder het voortgezet onderwijs;
  • kennis heeft van verschillende onderwijsconcepten;
  • in de omgeving van Bladel woont of affiniteit met de omgeving heeft;
  • ervaring heeft met leidinggeven, liefst aan een middelgrote tot grote onderwijsorganisatie (PO, VO, HBO of iets dergelijks);
  • kennis en ervaring heeft met veranderingsprocessen binnen een grote organisatie;
  • in de Raad van Toezicht een teamspeler is en verantwoordelijkheid voor het geheel neemt naast de eigen portefeuilles;
  • een visie heeft op de werkgeversrol vanuit de toezichthoudende rol;
  • een relevant netwerk meebrengt, bij voorkeur in de Kempen;
  • een goede en constructieve relatie met de medezeggenschap kan onderhouden.

Belangrijkste competenties

 • Positief kritisch vanuit een respectvolle attitude. Beschouwend en geduldig. Stelt eerst vragen voor de mening te uiten;
 • Teamplayer, sterk relatie- en samenwerkingsgericht;
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen;
 • Doortastend en proactief, neemt zelf initiatief, daagt uit door vanuit verschillende invalshoeken te reflecteren op opgaven en dilemma’s;
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar;
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring is geen vereiste, wel een pré;
 • Diversiteit: De raad van toezicht streeft naar een diverse samenstelling.

Overig

 • Is serieus, integer, sociaal, open maar brengt ook humor mee;
 • Weet wat de professionele cultuur in het onderwijs betekent;
 • Heeft kennis van de actuele Code Goed Onderwijsbestuur (VO-raad).

Werkwijze Raad van Toezicht en voorwaarden

 • De Raad van Toezicht vergadert zesmaal per jaar. Voorafgaand hieraan zijn er zes voorbereidende besprekingen.
 • Daarbij vergadert de raad tweemaal per jaar met de medezeggenschapsraad.
 • Eénmaal per jaar is een studiemiddag gepland.
 • Ieder lid zit in één of twee commissies die zelfstandig afspraken maken met hun doelgroep.
 • Eénmaal per twee jaar vindt er een ontmoeting plaats met een Raad van Toezicht van een andere organisatie.
 • Verder wordt verwacht dat een lid incidenteel aansluit bij een informele gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld het Open Huis, een diploma-uitreiking een muziekavond (vier- tot zesmaal per jaar).
 • Er is een bezoldiging op basis van de normering van de VTOI-NVTK. Het jaarbedrag ligt rond de € 6.500.
 • Benoeming is een periode van vier jaar, met optie tot eenmalige verlenging voor een periode van vier jaar.
 • Een kandidaat mag geen directe verbinding hebben met het Pius X-College of lid zijn van een Raad van Toezicht van een andere VO-organisatie.
 • Verwacht wordt dat, voorafgaande aan de aanstelling van de kandidaat, deze twee vergaderingen in het najaar 2024 bijwoont. Op basis van deze ervaring kan door beide partijen besloten worden of de samenwerking voortgezet wordt of niet.
images/foto-vacature2.jpg

Inlichtingen en procedure

Voor nadere inlichtingen of vragen kunt u bellen met voorzitter Bas van den Bosch, op maandag, dinsdag en woensdag tussen 16.00 en 18.00 uur: 06-2473 3988.

Een motivatiebrief en CV kunt u voor 6 mei 2024 sturen naar emailadres: raadvantoezicht@piusx-college.nl.

De selectiegesprekken vinden plaats op 27 mei tussen 13.00 en 17.00 uur.

De gekozen kandidaat heeft op 30 mei een kennismakingsgesprek met (een afvaardiging van) de medezeggenschapsraad.Overtuigd?

Neem contact met ons op