Ouderraad

De relatie tussen ouders en school is niet vrijblijvend. Er is sprake van wederzijdse verantwoordelijkheid. Het Pius X-College werkt vanuit de overtuiging dat hoe hechter de band tussen school en ouders is, des te beter de resultaten zullen zijn. De Ouderraad bestaat uit een aantal ouders die allen een of meer kinderen op het Pius X-College hebben. De taak van de Ouderraad is het behartigen van de belangen van ouders en leerlingen. De school ziet de Ouderraad als een partner. Door kennis te delen, samen te werken, mee te denken en te ondersteunen proberen ouders een bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Dit gebeurt door een open communicatie tussen school en ouders. De ouderraad organiseert jaarlijks enkele drukbezochte thema-avonden. Ook kunnen ouders via enquêtes hun mening geven of deelnemen aan klankbordgroepen. Contact met de Ouderraad is gemakkelijk via het mailadres ouderraadpiusx@gmail.com.

Hieronder stellen de leden van de Ouderraad zich voor

Henriette van Balkom

Ik stel me graag nog even voor, hoewel ik al lid ben van de Medezeggenschapsraad van Pius X-College sinds 2015. Vanaf nu ben ik óók lid van de Ouderraad van de school waar mijn kinderen sinds 2010 gebruik van maken. Mijn oudste zoon deed vmbo-kader en ontving zijn diploma in 2014 en heeft ondertussen MBO-4 afgerond en werkt als lichttechnicus. Mijn dochter kreeg afgelopen juli haar havodiploma en studeert nu in Maastricht. De laatste, mijn jongste zoon, zit nu in 4-vwo en mag dus nog 3 jaren op Pius X doorbrengen. Dat is voor mij ook een mooie periode om me in te zetten als ouder in de MR en OR.

De eerste jaren in de MR heb ik veel gelezen en vragen gesteld over het beleid van het bestuur op verschillende thema’s binnen de school. Daarbij kun je denken aan het opzetten van de wereldklas, de vakmanschapsroutes en internationalisering. Maar ook aan de stappen die gezet worden om meer gebruik te maken van laptops en tablets in de klassen en wat daarvoor nodig is aan deskundigheidsbevordering, financiën, communicatie met ouders enz.

Juist op dat laatste thema miste ik wel eens dat ik geen rol had in de communicatie met ouders via klankbordgroepen, enquêtes, nieuwsbrief of ouderraadavonden. Natuurlijk zochten we als ouderleden van de Medezeggenschapsraad wel de verbinding met de Ouderraad en kon ik als ouder zelf participeren in de verschillende platformen, maar dat was toch niet helemaal wat ik zocht. Na overleg met de Ouderraad is besloten dat ik door deelname in de Ouderraad, de concrete gevolgen van sommige beleidsbeslissingen beter kan overzien. Eén belangrijk onderwerp vind ik bijvoorbeeld dat de leerlingen sinds 2017 een device mee naar school mogen brengen. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van leerlingen en hun ouders en kan die kennis dan meenemen naar de gesprekken in de Medezeggenschapsraad waar het beleid en de communicatie daarover besproken wordt.

Uiteraard kunnen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad niet goed functioneren als er geen geluiden zijn uit de achterban en dat bent U! Dus laat vooral horen wat u goed of niet zo fijn vindt binnen de school. Als er dan veel dezelfde geluiden komen, zullen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad zich op ieder hun eigen wijze inzetten voor een fijne schoolomgeving die samenwerkt met de ouders.

Willem van der Sande

Graag stel ik me aan u voor als lid van de ouderraad. Mijn naam is Willem van der Sande, ik ben 47 jaar en samen met mijn vrouw Lisette hebben wij 2 zonen, Huib van 12 en Mans van 9 jaar. Onze oudste is dit jaar gestart in de brugklas havo/vwo. Wij wonen in Diessen waar wij een melkveebedrijf en bed & breakfast runnen. Bij de open dag van het Pius X-College kwam ik in contact met mensen van de ouderraad. Onder andere hun rol als schakel tussen school en ouders sprak mij erg aan. Sinds begin dit schooljaar ben ik onderdeel van deze ouderraad. Ik werk graag mee aan het bewaken van het Kempisch karakter, de betrokkenheid van de ouders bij de school en de betrokkenheid van de bedrijven uit de regio.

Ingrid Reinhard

Ik ben Ingrid Reinhard, woonachtig in Esbeek, waar we een varkensbedrijf hebben. Ik heb twee kinderen Gijs van 17 jaar en Tessa van 14 jaar en beiden zitten ze op het Pius X-College. In het dagelijks leven werk ik als welzijnsmedewerker in Goirle. Sinds oktober 2017 zit ik in de ouderraad, hier heb ik voor gekozen omdat ik op deze manier hoop een bijdrage te kunnen leveren in een goede samenwerking met school, kinderen en ouders. Dat er zo nodig zaken bespreekbaar gemaakt kunnen worden zodat er naar oplossingen gekeken kunnen worden. Ik heb er ook dit jaar weer zin in.

Esmeralda van Susteren

Mijn naam is Esmeralda van Susteren. Ik ben 39 jaar en moeder van 2 kinderen. De oudste zit op het Pius X-College in het tweede leerjaar van de basis-kader schakelklas. De jongste zit sinds het begin van dit schooljaar op het Pius X richting vmbo gt. Mij werd gevraagd waarom ik lid wilde zijn van de OR. De belangrijkste reden voor mij is dat ik graag betrokken ben bij alles wat mijn kinderen doen. En op deze manier kan ik mijn steentje bijdrage. Ik hoop dat ik als nieuw lid er kan zijn namens alle ouders en de kinderen.

Wim Ploeg

Mijn naam is Wim Ploeg, ik ben 62 jaar en samen met mijn vrouw Sandra hebben wij 3 zoons: Menno (Pius X – 4havo), Wouter (Pius X, 2tto) en Jasper (groep 8). Wij wonen met zijn vijven ‘op Dalem’ in Hapert. Ik ben 6 jaar lid van de Schoolraad+ geweest van basisschool het Palet in Hapert. Maar nu de jongens langzamerhand ‘verschuiven’ naar het voortgezet onderwijs, ben ik 2 jaar geleden overgestapt naar de Ouderraad (OR) van het Pius X om dáár mijn bijdrage leveren als betrokken ouder. In mijn werk ben ik gemeentesecretaris/directeur van de mooie midden-Limburgse gemeente Maasgouw, maar de eerste 20 jaar van mijn arbeidzaam leven was ik werkzaam in het onderwijs. Met name in het middelbaar beroepsonderwijs bij het Summa College, het vroegere ROC Eindhoven. Die ervaring hoop ik als ouderraad-lid te kunnen inzetten om de belangen van de ouders goed te kunnen behartigen. Tenslotte zijn wij de ‘klant’ en wat mij betreft kan het klantbegrip in het onderwijs nog aan betekenis winnen. Ik heb er vertrouwen in dat we in goed overleg met de schoolleiding tot mooie dingen kunnen komen. Heb je een vraag aan de OR of wil je iets bespreekbaar maken? Neem gerust contact op. Dat mag rechtstreeks met mij, maar dat kan ook via ouderraadpiusx@gmail.com.

Ans Kroot

Ik woon samen met Robert Roozen. Wij hebben nu 21 jaar een relatie en hebben samen twee prachtige zonen waar we beiden heel trots op zijn . Zoon Roger is 14 jaar en Arthur is 13 jaar. Arthur zit met glans op de Pius X en Roger gaat naar Praktijkcollege Tilburg. Beide zonen gaan op de gewone fiets naar school vanuit Biest-Houthakker.

Ik woon inmiddels bijna 17 jaar in Biest-Houtakker, een deelgemeente van Hilvarenbeek. Wij wonen op strekkingsafstand van de Beekse Bergen. Voorbeeld: als daar Decibel wordt georganiseerd, hebben we geen kaartje nodig, wij kunnen zo gratis mee genieten van het geluid. Ik ben van beroep Ambulant noodhulpverlener en mijn partner is handyman binnen een loonbedrijf . We zijn een actief gezin: wandelen o.a. de Tilburg Ten Milles, fietsen o.a. de bloesemtocht in de Achterhoek, zwemmen en onze ware trots is het hockeyteam. Ik kom graag de Ouderraad versterken want het is belangrijk dat er vanuit verschillende opleidingen en woonkernen vertegenwoordiging aanwezig is.

Arie Hendriks
Mijn naam is Arie Hendriks ben 47 jaar en woon in Bladel. Ik heb samen met mijn vrouw twee zoons, één in de derde klas vmbo-basis en één in de eerste klas van het praktijkonderwijs.

Voor mij is de belangrijkste reden om voor de ouderraad te kiezen mijn betrokkenheid bij de middelbare school van mijn kinderen te vergroten. Ik kan hierin een actieve rol vervullen door mee te praten over een breed scala aan onderwerpen, van de veilige honken tot het gebruik van iPads en van het organiseren van thema-avonden tot aanwezig zijn bij de diploma-uitreikingen. In ons maandelijks overleg is ook altijd iemand van de directie aanwezig waardoor we echt de mogelijkheid hebben de zaken die wij vanuit de ouders te horen krijgen te bespreken.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF