Overgangsnormering

Het schooljaar op het Pius X-College kent drie rapportperiodes en in de (voor-)examenklassenschoolexamen-periodes. Aan het eind van elke periode ontvangen de leerlingen hun vorderingen in de vorm van een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt door de leden van de rapportvergadering, op basis van de behaalde resultaten gedurende het schooljaar, een besluit genomen over overgaan of doubleren. Ook krijgen leerlingen en ouders een advies over de voortgang van de schoolloopbaan en de pakketkeuze. De overgangsnormering is hieronder te raadplegen. In de jaarplanning staat wanneer de rapporten worden meegegeven.

Overgangsnormering vmbo versie 2.pdf
Overgangsnormering havo-vwo.pdf

Overtuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op