Examen - PTA

De prestaties van leerlingen hangen voor een groot gedeelte af van de kwaliteit van de docenten. Het Pius X-College hanteert een leerlingvolgsysteem waarbij elke leerling op individueel niveau gevolgd wordt. Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen op sociaal, cognitief en maatschappelijk niveau.

VMBO-BK

examenreglement - PTA 3 vmbo SK-B-K 2019-2020 versie 6.pdf

examenreglement - PTA 4 vmbo SK-B-K 2019-2020 versie 6.pdf

VMBO-GT

examenreglement - PTA 3 vmbo GT 2019-2020 versie 4.pdf

examenreglement - PTA 4 vmbo GT 2019-2020 versie 3.pdf

HAVO

examenreglement - PTA 4 havo 2019-2020.pdf

examenreglement - PTA 5 havo 2019-2020.pdf

VWO

examenreglement - PTA 4 vwo 2019-2020.pdf

examenreglement - PTA 5 vwo 2019-2020.pdf

examenreglement - PTA 6 vwo 2019-2020.pdfOvertuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op