Examen - PTA

De prestaties van leerlingen hangen voor een groot gedeelte af van de kwaliteit van de docenten. Het Pius X-College hanteert een leerlingvolgsysteem waarbij elke leerling op individueel niveau gevolgd wordt. Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen op sociaal, cognitief en maatschappelijk niveau.

VMBO-BK

PTA-reglement 3-4 vmbo sk-b-k versie oktober.pdf

Examenreglement - 4 vmbo sk - b - k versie april.pdf

VMBO-GT

PTA-reglement 3-4 vmbo gt versie oktober.pdf

Examenreglement - 4 vmbo gt versie april.pdf

HAVO

PTA-reglement 4 havo 2020-2021 versie oktober.pdf

PTA-reglement 5 havo 2020-2021 versie oktober.pdf

VWO

PTA-reglement 4 vwo 2020-2021 versie oktober.pdf

PTA-reglement 5 vwo 2020-2021 versie oktober.pdf

PTA-reglement 6 vwo 2020-2021 versie oktober.pdf

Aanvulling

Memo wijzigingen pta website en Inspectie.pdfOvertuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op