Kwaliteit

In het landelijk project ‘Scholen op de kaart' hebben scholen in het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt om op identieke wijze hun schoolprestaties via de website te presenteren. Dit gebeurt aan de hand van 20 onderwerpen, zogenoemde indicatoren.

Doel van het project is om belanghebbenden zoals leerlingen en ouders en andere belangstellenden van een school de mogelijkheid te bieden om schoolresultaten met elkaar te vergelijken.

Het Pius X-College hecht groot belang aan maatschappelijke betrokkenheid en daar is verantwoording afleggen ook een belangrijk onderdeel van. De beschikbare informatie in ‘Scholen op de kaart' is afkomstig is van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de Inspectie van het Onderwijs en van de school zelf. De informatieverstrekking van de gegevens is geen doel op zich maar kan als basis dienen voor de dialoog met ouders, leerlingen en andere belangstellenden van het Pius X - College. U kunt via Scholen op de kaart inzicht krijgen in de resultaten van onze school.

www.scholenopdekaart.nl

Overtuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op