Vacatures Maatschappelijke Stage

Vacaturelijst MaS


-Scouting De Kempen:
Assisteren bij begeleiden van de jongste groepen.
Dit kan in Bergeijk, Bladel, Eersel, Riethoven, Luyksgestel en Steensel

-Lunet Zorg: Activiteiten en tijden in overleg

-Beheersstichting Kerststal Hapert: Assisteren bij het opbouwen en afbreken van de kerststal,
glühweinkraam, plaatsen en opruimen van hekwerk e.d.

(opbouw: zaterdag 7 en 14 december 2019, afbreken: zaterdag 11 januari 2020)

-VV Hooge Mierde: Assisteren bij trainingen en wedstrijden van een jeugdteam

-Dagopvang voor ouderen Hapert: Verzorgen van een High Tea in een groepje van 4 – 6 personen

-Buurtboerderij Eersel:

 • Dieren verzorgen
 • Hokken schoonmaken
 • Schoonhouden rondom de boerderij
 • Helpen in de moestuin
 • Bezoekers te woord staan

-Blaalse School (Teken- en schilderclub): Aanpassen van de website

-AVR ’69: Hulp bij diverse evenementen:

 • Wegwijs maken van atleten
 • Hulp in keuken en bar
 • Inrichten en opruimen parcours/veld
 • Hulp bij administratieve werkzaamheden

-Werkgroep Weidevogelvereniging Reusel-De Mierden:

 • Opstellen van Cameravallen
 • Deelnemen aan de uilenwerkgroep, zwaluwproject, erfvogelproject
 • Ophangen van nestkastjes
 • Poelen onderhouden
 • Vogelkers verwijderen
 • Heidevelden opschonen
 • Helpen tijdens: de Nationale Natuurwerkdag, open dag Bijenhal, dag van het landschap, weidevogelweek
 • In elkaar zetten van een mooie, moderne presentatie

-VV Bladella: Assisteren bij trainingen van een jeugdteam en/of fluiten van wedstrijden.

-Basketbalclub Bladel:

Assisteren bij wedstrijden

 • Assisteren bij trainingen

-Heemkundekring Pladella Villa: Meedenken en/of helpen bij efficiënt inrichten ruimte/magazijn

-Scouting Bladel: Assistent leiding bij de activiteiten van de Bevertjes (5-7 jaar). Zaterdagochtend van
9.15 uur tot 11.15 uur.

-Bibliotheek De Kempen:

Opruimen van boeken en andere materialen

 • Organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten waaronder DigiBiebLab-activiteiten en digitale cursussen

- Stichting Mindervaliden Vakantieweek Kempenstreek in Bergeijk: Werken in de kringloopwinkel:

In- en uitpakken van de aangeboden spullen

Verkoop van artikelen

 • Winkel poetsen

-Streekmuseum De Acht Zaligheden: Diverse activiteiten (tijden en data in overleg):

Opbouwen en opruimen van de markt

Horecaondersteuning

Diverse werkzaamheden

 • Ook eigen inbreng is mogelijk

-SDO ’39: Fluiten bij voetbalwedstrijden van jeugdteams en/of assisteren bij trainingen.

-Zwemvereniging Platella: Assisteren bij de trainingen van Recreanten 1 (kinderen t/m 13 jaar)

-De Zonnebloem afdeling Eersel, Duizel en Steensel:

Helpen bij de ontspanningsmiddagen voor de gasten van de Zonnebloem

Bijwonen van vergaderingen

Uitnodigingen maken voor activiteiten

 • Met een vrijwilliger mee op huisbezoek.

-Museum De Bewogen Jaren (Hooge Mierde):

 • Digitaliseren historische documenten,
 • Ondersteuning onderzoeken
 • Organiseren rondleidingen
 • Ondersteuning P.R.
 • Helpen bij themadagen
 • Helpen in de bibliotheek
 • Lesbrieven maken/aanpassen

-DOSKO ’32: Assisteren bij trainingen en wedstrijden van jongere teams

-VV EFC Eersel:

 • Assisteren bij de evenementencommissie
 • Assisteren bij trainingen van jongere teams

-Eersel Voor Elkaar: Ben je op zoek naar een stageplaats in en om de Gemeente Eersel? Kijk dan eens
op www.eerselvoorelkaar.nl. Je kunt je eigen aanbod plaatsen en/of reageren op de vacatures die je
op deze site kunt vinden!

-Nationaal Fonds Kinderhulp: Diverse mogelijkheden:

Sponsorloop, flessenactie organiseren

Inzamelingsactie, filmavond houden

Cakejes/koekjes bakken en verkopen

Collecteren tijdens de collecteweek in april

Helpen met de organisatie van de collecte

 • Kinderhulp promoten door ophangen van spandoeken/posters

-Jacobushoeve Vessem: Helpen in de Kringloopwinkel

-Speel-O-Theek Bladel:
Hulp tijdens ‘normale’ openingstijden (dinsdag- en donderdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur en
zaterdag van 9.30 uur tot 10.30 uur):

 • Innemen en controleren van speelgoed
 • Uitlenen van speelgoed via computersysteem
 • Klaarzetten van materialen voor uitleen Sport & Spel
 • Diverse voorkomende werkzaamheden

-Cultureel centrum De Muzenval: Diverse taken:

Helpen bij entree, ranja schenken en opruimen bij filmmiddagen

Uitdelen en ophalen van vragen en antwoorden bij maandelijkse pubquiz

Verrichten van hand- en spandiensten in de weekenden

Helpen bij zaalopbouw voor voostellingen

Technicus helpen bij voorbereidingen voor voorstellingen

-SDO ’99: Diverse taken bij de korfbalvereniging

-KV Rosolo Reusel: Uiteenlopende activiteiten rondom trainingen en wedstrijden.

-VV Beerse Boys:

Assisteren van de terreinknechten

 • Leiden van E- en F-wedstrijden

-Reusel Sport: Assisteren bij training en coaching van de JO-11 en JO-9 jeugd voor voetbalseizoen
2019-2020.

-A.V. DES (Atletiekvereniging Eersel): Assisteren bij trainingen.

-Voetbalvereniging Hapert:

Fluiten van voetbalwedstrijden op zaterdag

Helpen als assistent-trainers

Hulp in de kantine tijdens voetbaltoernooien in de maand mei (je hoeft hiervoor geen lid van de vereniging te zijn)

 • Mee helpen bij het organiseren van voetbaltoernooi en/of winteractiviteitenSCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF