Vacatures Maatschappelijke Stage

Vacaturelijst MaS

-Speel-O-Theek Bladel: Helpen tijdens de Speelgoedbeurs op zaterdag 2 en zondag 3 november
2019:
zaterdag van 11:00 uur tot 16:00 uur:

 • De hal opruimen en tafels klaarzetten/sjouwen
 • In ontvangst nemen van speelgoed
 • Speelgoed rangschikken
 • Toezicht houden tijdens de speelgoedbeurs
 • Overgebleven speelgoed uitsorteren
 • Gegevens controleren en alles mee opruimen

zondag van 9:30 uur tot 15.30 uur:

-Alzheimer Nederland: Helpen bij de voorbereidingenvan de collecte van 3 t/m 9 november 2019.
(de voorbereidingen starten half oktober (kan in de herfstvakantie))

-ATB-Classic Scherpenheuvel-Hapert: (zondag 27 oktober 2019)

 • Uitdelen van eten en drinken
 • Helpen bij de fietsenstalling in Hapert
 • Ondersteunen, helpen met opbouwen en opruimen

-Dierenbescherming: Collecteren in de week van 29 september t/m 5 oktober 2019.

-Motorclub De Smokkelears-Reusel:Helpen tijdens de smokkel(toer)rit op zondag 13 oktober 2019:

Helpen bij de inschrijvingen

Helpen bij de bediening (koffie/thee en soep)

 • Verder voorkomende hand- en spandiensten

-Podium 10: Helpen tijdens het festival “Podiumpop” i.v.m. 10-jarig bestaan
(20 t/m 23 september 2019):

Op- en afbouw podium

Helpen bij techniek

Glazen ophalen

Kinderprogramma bedenken en uitvoeren

 • Entree en muntverkoop

-Werkgroep Weidevogelvereniging Reusel-De Mierden:

 • Opstellen van Cameravallen
 • Deelnemen aan de uilenwerkgroep, zwaluwproject, erfvogelproject
 • Ophangen van nestkastjes
 • Poelen onderhouden
 • Vogelkers verwijderen
 • Heidevelden opschonen
 • Helpen tijdens: de Nationale Natuurwerkdag, open dag Bijenhal, dag van het landschap, weidevogelweek
 • In elkaar zetten van een mooie, moderne presentatie

-Buurtpreventie en handhaving: Meelopen met de wijkschouwtijdens de surveillance(bekijken van
buurten, woningen en auto’s en registreren wat verbeterd kan/moet worden).

-VV Bladella: Assisteren bij trainingen van een jeugdteam en/of fluiten van wedstrijden.

-Basketbalclub Bladel:

Assisteren bij wedstrijden

Assisteren bij trainingen

-Heemkundekring Pladella Villa:

Meedenken en/of helpen bij efficiënt inrichten ruimte

 • Meedenken en/of helpen bij tentoonstelling 30 jarig bestaan

-Scouting Bladel: Assistent leiding bij de activiteiten van de Bevertjes (5-7 jaar). Zaterdagochtend van
10.00 uur tot 11.30 uur.

-Bibliotheek De Kempen:

Opruimen van boeken en andere materialen

Brievenbus leegmaken en materialen verwerken

Transportboeken verwerken

 • Kastlijst verwerken

-Stichting Mindervaliden Vakantieweek Kempenstreek in Bergeijk:Werken in de kringloopwinkel:

 • In- en uitpakken van de aangeboden spullen

Verkoop van artikelen

 • Winkel poetsen

-Turnvereniging Variant (Lage Mierde): Helpen bij de trainingen.

-Streekmuseum De Acht Zaligheden: Diverse activiteiten (tijden en data in overleg):

Opbouwen en opruimen van de markt

Horecaondersteuning

Diverse werkzaamheden

 • Ook eigen inbreng is mogelijk

-SDO ’39: Fluiten bij voetbalwedstrijden van jeugdteams en/of assisteren bij trainingen.

-Zwemvereniging Platella: Assisteren bij de trainingen van Recreanten 1 (kinderen t/m 13 jaar)

-De Zonnebloem afdeling Eersel, Duizel en Steensel: Ondersteunen bij maandelijkse activiteiten
(van 13.30 uur tot 17.00 uur) Let op: dit kan alleen wanneer je op dat moment geen les hebt!)

-Museum De Bewogen Jaren (Hooge Mierde):

 • Digitaliseren historische documenten,
 • Ondersteuning onderzoeken
 • Organiseren rondleidingen
 • Ondersteuning P.R.
 • Helpen bij themadagen
 • Helpen in de bibliotheek
 • Lesbrieven maken/aanpassen
 • Helpen tijdens de lezingen op zondagmiddagen
 • Helpen tijdens herdenkingsweekend van 3 t/m 6 oktober 2019 (speciaal voor leerlingen die goed Engelsspreken i.v.m. te woord staan Engelstalige bezoekers)


-DOSKO ’32:
Assisteren bij trainingen en wedstrijden van jongere teams

-VV EFC Eersel:

 • Assisteren bij de evenementencommissie
 • Assisteren bij trainingen van jongere teams

-Eersel Voor Elkaar: Ben je op zoek naar een stageplaats in en om de Gemeente Eersel? Kijk dan eens
op www.eerselvoorelkaar.nl. Je kunt je eigen aanbod plaatsen en/of reageren op de vacatures die je
op deze site kunt vinden!

-Nationaal Fonds Kinderhulp: Diverse mogelijkheden:

Sponsorloop, flessenactie organiseren

Inzamelingsactie, filmavond houden

Cakejes/koekjes bakken en verkopen

Collecteren tijdens de collecteweek in april

Helpen met de organisatie van de collecte

 • Kinderhulp promoten door ophangen van spandoeken/posters

-Bibliotheek Bladel: ‘Totaalinburgering’ ondersteunen bij het lesgeven aan mensen die een
inburgeringsdiploma moeten halen:

Met mensen lezen

 • Helpen bij het maken van opdrachten

Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur

(alleen een uurtje helpen kan ook)

(LET OP: je kunt alleen gaan helpen wanneer je op dat moment geen les hebt!)

-Jacobushoeve Vessem:Helpen in de Kringloopwinkel

-Speel-O-Theek Bladel:
Hulp tijdens ‘normale’ openingstijden (dinsdag- en donderdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur en
zaterdag van 9.30 uur tot 10.30 uur):

 • Innemen en controleren van speelgoed
 • Uitlenen van speelgoed via computersysteem
 • Klaarzetten van materialen voor uitleen Sport & Spel
 • Diverse voorkomende werkzaamheden

-Cultureel centrum De Muzenval: Diverse taken:

Helpen bij entree, ranja schenken en opruimen bij filmmiddagen

Uitdelen en ophalen van vragen en antwoorden bij maandelijkse pubquiz

Verrichten van hand- en spandiensten in de weekenden

Helpen bij zaalopbouw voor voostellingen

Technicus helpen bij voorbereidingen voor voorstellingen

-SDO ’99: Diverse taken bij de korfbalvereniging

-KV Rosolo Reusel: Uiteenlopende activiteiten rondom trainingen en wedstrijden.

-VV Beerse Boys:

Assisteren van de terreinknechten

 • Leiden van E- en F-wedstrijden

-Reusel Sport: Assisteren bij training en coaching van de JO-11 en JO-9 jeugd voor voetbalseizoen
2019-2020.

-A.V. DES (Atletiekvereniging Eersel): Assisteren bij trainingen.

-Voetbalvereniging Hapert:

Fluiten van voetbalwedstrijden op zaterdag

Helpen als assistent-trainers

Hulp in de kantine tijdens voetbaltoernooien in de maand mei(je hoeft hiervoor geen lid van de vereniging te zijn)

 • Mee helpen bij het organiseren van voetbaltoernooi en/of winteractiviteiten

-RSZK Zorgprofessionals:
Hulp bij:

 • Amusement (voorbereiden activiteiten, cliënten halen/brengen, begeleiden tijdens activiteiten)
 • Dagbesteding (koffie schenken, voorlezen, spelletjes spelen, praatje maken)
 • Wandelen
 • Warme maaltijden rondbrengen
 • Activiteiten in het restaurant
 • Organiseren van 1 of meerdere activiteiten voor cliënten

-Joris Zorg:In Bladel en Reusel-De Mierden bij ouderen, chronisch zieken en gehandicapten aan huis
warme maaltijden bezorgen (in de weekenden of in de vakanties tussen 11.00 uur en 13.00 uur).

-Zorgcoöperatie Hoogeloon: Verschillende werkzaamheden met en voor oudere mensen

(tijden in overleg) (1 leerling per keer):

 • Koffie schenken
 • Helpen bij de dagbesteding

Bezoek met eigen huisdier

 • Praatje maken/spelletje spelen

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF