Inschrijven steunlessen

Steunlessen zijn extra vakinhoudelijke ondersteuningsmomenten waar leerlingen zichzelf voor kunnen inschrijven via www.piusxtra.nl/. Leerlingen die zich aanmelden kunnen in kleine groepjes ondersteuning krijgen van een vakdocent om achterstanden weg te werken en onbeantwoorde vragen te kunnen stellen. De steunlessen zijn geheel gratis, maar niet vrijblijvend. Wanneer een leerling zich aanmeldt staat de steunles ingepland en wordt de docent ingelicht.

Onderstaand vind je een korte instructie hoe jij jezelf kunt aanmelden voor de steunlessen. Op school hangen tevens overzichten waarop de wijze van aanmelden stapsgewijs staat uitgelegd. Succes!


Overtuigd?

Neem contact met ons op