Schoolgids

Gedragswetenschappers

images/sg_img38.jpg

Het Pius X-College heeft verschillende gedragsdeskundigen in dienst zoals een psycholoog en orthopedagoog. De specialisten binnen het interne ondersteuningsteam hebben naast het werk binnen een bepaalde afdeling ook een schoolbreed takenpakket. Ze spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in advisering en het testen van leerlingen. Het hoofd van het ondersteuningsteam is de spil naar de samenwerking met externe partners. Er zijn vaste contacten met medewerkers van het LOT (lokaal ondersteuningsteam van de gemeenten Bladel, Reusel-de Mierden, Bergeijk en Eersel), de GGD, de politie, Leerplicht.