Schoolgids

Schoolkosten

images/sg_img26.jpg

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid worden en neemt daarom een belangrijk deel van de schoolkosten voor haar rekening. Alle schoolboeken vallen bijvoorbeeld onder deze regeling. Toch komt niet alles voor subsidie in aanmerking. Bijvoorbeeld gymkleding, rekenmachines, schrijfwaren moeten door ouders zelf aangeschaft worden. De kosten van uitstapjes en uitwisselingen vallen in de categorie ‘vrijwillige ouderbijdrage’. Door de kosten te spreiden, kunnen deze zo laag mogelijk gehouden worden. Indien uw financiële situatie nijpend is, kan de school u verwijzen naar Stichting Leergeld, alsmede wijzen op de hiervoor bestemde regelingen via de Belastingdienst. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen ouders een overzicht van de kosten van het betreffende schooljaar. Die staan vast en zijn eenmalig.