Schoolgids

Ouderraad

images/sg_img28.jpg

De relatie tussen ouders en school is niet vrijblijvend. Er is sprake van wederzijdse verantwoordelijkheid. Het Pius X-College werkt vanuit de overtuiging dat hoe hechter de band tussen school en ouders is, des te beter de resultaten zullen zijn. De Ouderraad bestaat uit een aantal ouders die allen één of meer kinderen op het Pius X-College hebben. De taak van de Ouderraad is het behartigen van de belangen van ouders en leerlingen. De school ziet de Ouderraad als een partner. Door kennis te delen, samen te werken, mee te denken en te ondersteunen proberen ouders een bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Dit gebeurt door een open communicatie tussen school en ouders. De ouderraad organiseert jaarlijks enkele drukbezochte thema-avonden. Ook kunnen ouders via enquêtes hun mening geven of deelnemen aan klankbordgroepen. Contact met de Ouderraad is gemakkelijk via het mailadres ouderraadpiusx@gmail.com. Meer informatie vindt u op de website.