Schoolgids

Communicatie

images/sg_img30.jpg

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers als het gaat over prestaties en gedrag van de leerling.Ouders/verzorgers kunnen daarnaast ook mailen of bellen met vakleerkrachten of met de teamleider. Uiteraard is er altijd de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Elke leerling heeft een eigen school e-mailadres. De mentoren en teamleiders maken hiervan gebruik.

In het contact van alledag spelen de website van de school en e-mail een belangrijke rol.Cijfers van leerlingen, roosterwijzigingen, een activiteitenoverzicht, nieuws en belangrijke mededelingen zijn terug te vinden via de website www.piusx-college.nl. De school heeft een actieve informatieplicht naar ouders/verzorgers. In geval van activiteiten krijgen de ouders/verzorgers hiervan via de e-mail bericht thuis. Als de ouders gescheiden zijn, beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling bij één van de ouders woont, dan wordt de informatie verstrekt aan de ouder bij wie de leerling woont. De school gaat ervan uit dat de informatie gedeeld wordt met de andere ouder. Indien dit niet het geval is, dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school. Dan wordt bekeken of aangepaste afspraken gemaakt kunnen worden. Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, dan zal de school alleen de ouder die met het ouderlijk gezag is belast, informeren. Op grond van de wet is de school echter verplicht om ook de andere ouder desgevraagd beperkt te informeren, tenzij dit niet in het belang is van het kind.