Schoolgids

Absentie en verzuim

images/sg_img29.jpg

Het overgrote deel van de leerlingen op het Pius X-College is leerplichtig. De school gaat ervan uit dat elke leerling tijdens alle lessen aanwezig is. Bij ziekte dient de leerling zo snel mogelijk ziek gemeld te worden via het algemene telefoonnummer van de school (0497-361261). Betermeldingen worden zeer op prijs gesteld. Elk lesuur wordt nagekeken of alle leerlingen aanwezig zijn; bij ongeoorloofde afwezigheid wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Verlof voor speciale gelegenheden (jubilea, begrafenissen, bezoek aan medisch specialist of vakantie buiten de reguliere vakantieperiode) is aan strikte regels gebonden en dient altijd te worden aangevraagd via een formulier, dat op de website terug te vinden.