Schoolgids

Aanmelden

images/sg_img25.jpgDe aanmelding van leerlingen wordt gedaan door de ouders/ verzorgers. Via de basisschool van hun kind(eren) ontvangen zij een aanmeldformulier. Voor de toelating van leerlingen is het advies van de basisscholen leidend, zoals dat verwoord staat in het onderwijskundig rapport. Als er aanleiding voor is, vindt er een gesprek plaats met ouders/verzorgers. Voor toelating tot de vmbo en de havo schakelklas en het tweetalig onderwijs vindt er altijd een gesprek plaats met ouders/verzorgers en leerling. In principe mogen kinderen slechts op één school worden aangemeld; wanneer er sprake is van een beperkte aanname van leerlingen, kan de school u verder verwijzen.

Elke leerling die is aangemeld, wordt afzonderlijk doorgesproken met de leerkracht van groep 8. Hiervoor gaan de teamleiders van onze brugklassen naar de basisscholen. Dit wordt de ‘warme overdracht’ genoemd. Het doel is om de leerling direct bij de start van het schooljaar de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft.

Voor een uitgebreid overzicht van de toelatingscriteria en werkwijze zie het aanname- en plaatsingsbeleid.

Aanname en plaatsingsbeleid.pdf