Schoolgids

Tweetalig vwo (TTO)

Tto staat voor Tweetalig Onderwijs. Deze afdeling van het Pius X-College is speciaal ingericht voor leerlingen die gemotiveerd zijn om meer uit hun studie te halen en die het leuk vinden om met taal bezig te zijn. Ze doen uiteindelijk gewoon vwo-examen maar krijgen in de onderbouw 60% van de lessen in het Engels aangeboden. Bovendien krijgen ze extra lessen Engels en krijgen ze te maken met allerlei Engelstalige activiteiten en projecten in het Engels. Ze leren in het Engels presenteren, debatteren en interviewen. Ook reizen naar Engeland en uitwisselingen met scholen in het buitenland vormen onderdeel van het tto-programma.

In de bovenbouw volgen de leerlingen het IB-DP English Language A-programma. Dit is een moedertaal programma van de IBO (International Baccalaureate Organisation). Wanneer ze de school verlaten zijn ze zeer goed voorbereid op een universitaire studie in binnen- en buitenland.