Schoolgids

Scholing bevoegdheid

images/sg_img33.jpg

Kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen in de Kempen wordt voor een belangrijk deel vormgegeven doorgoed gekwalificeerd onderwijspersoneel. Nagenoeg alle lessen worden uitgevoerd door bevoegde docenten. Alle personeelsleden scholen zich jaarlijks bij, om de ontwikkelingen te blijven volgen. Op de jaarplanning staat een aantal vaste studiedagen voor het personeel. Alles binnen de organisatie is erop gericht de leerlingen zo goed mogelijk in staat te stellen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, democratische wereldburgers. Het Pius X-College zegt: ‘De leerling staat centraal en de docent maakt het verschil’.