Schoolgids

Pesten

images/sg_img17.jpgPestgedrag kent vele verschijningsvormen: fysiek, verbaal en tegenwoordig steeds vaker digitaal. Leerlingen krijgen dan te maken met kwetsende of bedreigende teksten, foto’s of video’s die via social media worden verspreid. Dit cyberpesten gebeurt vaak anoniem; de gevolgen voor de slachtoffers zijn ingrijpend. Wanneer signalen van pestgedrag binnenkomen, zal er altijd handelend opgetreden worden. Dit in samenspraak met het slachtoffer, de ouder, de mentor/schoolleiding en in sommige gevallen de politie. Van ouders wordt verwacht dat ze het social mediagedrag van hun kind monitoren. Voor de aanpak tegen pesten is het protocol Handelen tegen agressie, pesten en geweld ontwikkeld dat ondersteuning biedt en richtlijnen geeft om pesten tegen te gaan of in een vroeg stadium aan te pakken. Er staat in aangegeven welke preventieve maatregelen de school kent.

Protocol Handelen tegen pesten, agressie en geweld.pdf