Schoolgids

Passend onderwijs voor elke leerling

images/sg_img19.jpg

Binnen Passend Onderwijs is het de opdracht van de school om een eventuele hulpvraag te onderkennen en deze vervolgens in samenspraak met ouders, leerling, docenten en begeleiders om te zetten in daadwerkelijke onderwijsondersteuning. De ondersteuning zal zo vaak als mogelijk gestalte krijgen binnen de eigen lesgroepen en mentorgroepen. Vakdocenten en mentoren, soms bijgestaan door leerlingbegeleiders en andere ondersteuners, kunnen 85% van de ondersteuningsvragen oplossen.

Ongeveer 10% van de leerlingen heeft behoefte aan extra ondersteuning. Hiervoor zijn ondersteuningsvoorzieningen ingericht. Denk daarbij aan schakelklassen, een apart toetslokaal met een eigen rooster waar onder andere dyslectische leerlingen gebruik van kunnen maken, faalangstreductietrainingen etc.

Als het nodig is, wordt het onderwijs nog meer vraaggestuurd ingericht naar de behoeften van de individuele leerling. Dit gebeurt door middel van arrangementen. Hierbij kan ook een externe partij een rol spelen, bijvoorbeeld het speciaal onderwijs. Er zijn ook leerlingen waarvoor het voor hun ontwikkeling goed is dat ze zelf meer invulling kunnen geven aan hun leerproces. Het Pius X-College streeft ernaar deze leerlingen eigen regelruimte te geven.