Schoolgids

Maatschappelijke stage

In ons land worden veel activiteiten door mensen gedaan, zonder dat ze ervoor betaald worden. Denk maar eens aan de voetbaltrainer, de zwemhulp voor gehandicapten, de mensen die collecteren voor het goede doel en al het werk dat vrijwilligers doen om bijvoorbeeld een voetbaltoernooi, popfestijn of een avond voor senioren te organiseren. Het Pius X-College vindt het als school belangrijk jongeren meer te betrekken bij de maatschappij en hen bewust te maken van de positieve invloed die ze op hun directe omgeving kunnen hebben. Maatschappelijke stage (MaS) is voor alle leerlingen van onze school verplicht.De leerlingen zoeken met behulp van de mentor en het binnen de school aanwezige stagebureau een geschikte stage buiten de lestijden om. Binnen de maatschappelijke stages wordt nauw samengewerkt met de gemeentelijke stagemakelaar. Jaarlijks wordt op school een stagemarkt georganiseerd waarbij diverse verenigingen en instanties hun aanbod aan de leerlingen presenteren.