Schoolgids

Leefregels

images/sg_img12.jpgEen grote school als het Pius X-College kan niet zonder leefregels. Er worden de ‘normale’ fatsoens- en omgangsnormen gehanteerd. Respect voor elkaar en een veilig schoolklimaat staan daarbij centraal. Alle leerlingen bespreken aan het begin van elk schooljaar het reglement met hun mentor en worden geacht dat te kennen.

Tijdens de lessen zijn de gangen verboden terrein en dienen de opdrachten van de docenten en het onderwijsondersteunend personeel opgevolgd te worden.
files/leefregels-leerlingen-pro.pdf
files/leefregels-leerlingen-vmbo-havo-vwo.pdf