Schoolgids

Huiswerk

images/sg_img14.jpg

Aan het eind van elke les kan door de docent een huiswerkopdracht gegeven worden. Daarbij wordt aangegeven wanneer deze opdracht klaar dient te zijn. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk om deze opdrachten in de agenda te noteren maar via SOMToday zijn alle opdrachten en geplande toetsen te raadplegen.

Diverse afdelingen hebben specifiek voor de eigen leerlingen een vorm van huiswerk- of studie-ondersteuning ingericht. Daarnaast is er een aantal externe huiswerkbureaus actief binnen de school. Tegen betaling kunnen leerlingen hiervan gebruik maken.