Schoolgids

Algemeen

images/sg_img1.jpgMet bijna 2300 leerlingen is het Pius X-College een grote school. Een school waar de leerling zoveel kan leren als hij/zij wil. Alle studierichtingen (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) tweetalig onderwijs (tto) en de wereldklas) zijn vertegenwoordigd en bieden uitstekende kansen voor alle typen leerlingen. Van binnen is van deze ‘grote school’ niet veel te merken; want hoewel de school qua oppervlakte en leerlingenaantal tot de grootste scholengemeenschappen in de regio behoort, voelt het bij de verschillende leerwegen in de gebouwen als een kleinschalige school. Elke leerweg heeft een eigen (deel van het) gebouw en een eigen kernteam. Een veilige omgeving waar ieder kind tot zijn of haar recht komt en waarin talenten verder ontplooid en ontwikkeld worden.

Missie

Het Pius X-College is de school waar het betere leren merkbaar gestalte krijgt! Zowel docenten als onderwijsondersteuners hebben de focus op het leren en stellen de leerling centraal. Meetbare leeropbrengsten en -prestaties vormen het draagvlak voor de professionele ontwikkeling van deze medewerkers.

Visie

De maatschappelijke opdracht is het bieden van goed onderwijs. Goed onderwijs is daar waar de individuele talenten van leerlingen tot hun recht komen en leerlingen worden voorbereid op hun rol in een sterk veranderende samenleving.

Ambitie

Het Pius X-College staat midden in de Kempische samenleving. We willen het beste onderwijs verzorgen voor alle kinderen in deze regio. Het onderwijs wordt afgestemd op de doelstellingen van de ‘Brainport-regio’ waar we deel van uitmaken. Leerlingen worden klaargestoomd voor het leven en de uitdagingen die op hun pad komen nadat ze het Pius X-College verlaten.

Het is de ambitie van het Pius X-College om eigentijds onderwijs te blijven ontwikkelen in verbinding met de omgeving van de school. Passend onderwijs is daar een belangrijke pijler van: voor iedere leerling is eenleerroute die hem of haar past. Ons motto is daarbij leidend: ‘jij leert, jij inspireert’. Het Pius X-College wil de leerlingen en medewerkers inspireren en geïnspireerd worden door iedereen die betrokken is bij de school.