Missie en visie

Missie

Het Pius X-College is de school waar het betere leren merkbaar gestalte krijgt! Zowel docenten als onderwijsondersteuners hebben de focus op het leren en stellen de leerling centraal. Meetbare leeropbrengsten en -prestaties vormen het draagvlak voor de professionele ontwikkeling van deze medewerkers.

Visie

De maatschappelijke opdracht is het bieden van goed onderwijs. Goed onderwijs is daar waar de individuele talenten van leerlingen tot hun recht komen en leerlingen worden voorbereid op hun rol in een sterk veranderende samenleving.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF