Medezeggenschap

De Medezeggenschapraad (MR) heeft als taak het beleid te bespreken met het bevoegd gezag (de rector/bestuurder). Dit kunnen beleidszaken zijn die veranderen, nieuw opgezet of geëvalueerd worden. Ook zijn er jaarlijks een aantal vaste bespreekpunten zoals begroting, de vakantieregeling en het formatieplan. Dit houdt in dat er wekelijks overlegd wordt door de PMR (het personele gedeelte binnen de MR) over zaken waar de PMR advies- of instemmingsrecht in heeft. Minimaal zes keer per jaar is er een groter overleg samen met de oudergeleding (OMR) en de leerlinggeleding (LMR) en de rector/bestuurder. De PMR bestaat uit vijf docenten en één onderwijsondersteunend personeelslid. De OMR bestaat uit drie ouders en de LMR uit drie leerlingen.

Agenda's:

Agenda MR-vergadering 2 oktober 2018.pdf

files/agenda-mr-vergadering-3-april-2018.pdf

Agenda MR-vergadering 30 januari 2018.pdf

Agenda MR vergadering 20 november 2017.pdf

Agenda MR vergadering 3 oktober 2017.pdf

Verslagen

Verslag MR-vergadering 25 juni 2018.pdf

Verslag MR-vergadering 30 januari 2018.pdf

Verslag MR-vergadering 20 november 2017.pdf

Verslag MR-vergadering 3 oktober 2017.pdf

(Van links naar rechts: Mirjam Eikenbroek (PMR), Carlie Wijnen (LMR), Wim van de Pas (PMR), Gitte de Beijer (LMR), Erica Jansen (OMR), Ruben Bruggeman (PMR), Pam Bekkers (PMR), Karel Theuws (PMR), Henriette van Balkom (OMR), Gert-Jan Bullens (PMR).

Niet op de foto: Fay Seuntjes (LMR) en Hilde van Heuckelum (OMR).)


SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF