Medezeggenschap

De Medezeggenschapraad (MR) heeft als taak het beleid te bespreken met het bevoegd gezag (de rector/bestuurder). Dit kunnen beleidszaken zijn die veranderen, nieuw opgezet of geëvalueerd worden. Ook zijn er jaarlijks een aantal vaste bespreekpunten zoals begroting, de vakantieregeling en het formatieplan. Dit houdt in dat er wekelijks overlegd wordt door de PMR (het personele gedeelte binnen de MR) over zaken waar de PMR advies- of instemmingsrecht in heeft. Minimaal zes keer per jaar is er een groter overleg samen met de oudergeleding (OMR) en de leerlinggeleding (LMR) en de rector/bestuurder. De PMR bestaat uit vijf docenten en één onderwijsondersteunend personeelslid. De OMR bestaat uit drie ouders en de LMR uit drie leerlingen.

Achterste rij van links naar rechts: Henriette van Balkom (OMR), Jacqueline van Mierlo (PMR), Mirjam Eikenbroek (PMR), Wim van de Pas (PMR), Karel Theuws (PMR), Ruben Bruggeman (PMR)
Voorstel rij van links naar rechts: Carlie Wijnen (LMR), Gitte de Beijer (LMR), Anne-Guus Koekkoek (LMR), Helma Gevers (OMR), Fokje Homma (OMR).

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF