Aanmelden nieuwe leerlingen

Spannend! Uw kind gaat naar de middelbare school. Heeft u besloten om uw zoon of dochter onderwijs te laten volgen bij het Pius X-College? Dat vinden wij leuk om te horen. We verwelkomen hem of haar met open armen.

Aanmelding

Aanmelden is, wat ons betreft, een feestelijke aangelegenheid.
Wilt u de aanmelding bij Pius X-College extra memorabel maken? Kom dan samen met uw zoon of dochter naar de ‘Drive Thru’ aanmelding op 15 en 16 maart tussen 17.00 en 20.00 uur. U wordt verwacht op het parkeerterrein aan de Tuinstraat 1 in Bladel. Er is genoeg ruimte voor een grappige selfie of bijzondere gezinsfoto; na afloop ontvangt u een leuke attentie voor thuis. De Drive-Thru is uiteraard een corona-proof concept!

Mocht de unieke Drive Thru-aanmelding u niet schikken?

Dan zijn er nog twee opties;

-Digitaal; U kunt digitaal aanmelden via het ouderportal van LDOS. De basisschool zal u hierover verder inlichten. Ook kunt u de benodigde aanmeldingsformulieren mailen naar h.vandehuijgevoort@piusx-college.nl
-Per post/afgeven; U kunt de benodigde documenten met betrekking tot de inschrijving van uw kind ook per post sturen of bij de receptie van de school afgeven tijdens de openingsuren van de school.

Welke formulieren zijn nodig?

Een aanmelding is compleet als de volgende bescheiden zijn ingevuld en ondertekend:

  • Het aanmeldingsformulier van het Pius X-College; dit krijgt u normaal gezien op de basisschool.
  • Het blauwe aanmeldingsformulier van het Samenwerkingsverband (RSV PVO); dit formulier kunt u uitsluitend op de basisschool verkrijgen. Het is belangrijk dat u ons bij de aanmelding voorziet van het blauwe origineel. Alle VO-scholen in de regio maken hiervan gebruik, om zo de aanmeldingen goed te kunnen volgen.

Toelating

Het advies van de bassischool is leidend bij de plaatsing van uw kind op onze school. Is het advies van uw kind na aanmelding gewijzigd? Dan kan dit aanleiding zijn om de situatie opnieuw te beoordelen. Vertel ons uw verhaal en maak een afspraak voor 25 of 26 mei 2021 om de aanmelding te actualiseren.

Extra informatie en extra ondersteuning

Heeft u behoefte aan extra informatie rondom aanmelding en basisondersteuning, en wilt u hierover van gedachten wisselen? Dat kan met de teamleiders/instroom-coördinatoren vanonze school. U kunt via e-mail contact met hen leggen.

Let op: deze optie geldt niet als vervanging voor het oriënterend gesprek. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op de middelbare school dan is dit in principe bekend bij de leerkracht van de basisschool. De basisschool zorgt voor een oriënterend gesprek tussen u en uw kind, de leerkracht en de deskundige van het Pius X-College. Deze gesprekken vinden op de basisschool plaats. In veel gevallen zijn deze gesprekken al opgestart.

Met vriend(inn)en in één klas

Een nieuwe school betekent soms dat uw kind weggaat uit de vertrouwde groep. Jezelf thuis voelen is het fijnst met bekenden om je heen. Daarom kunt u bij de inschrijving aangeven bij wie uw kind in de klas wil. Bij de indeling van de klassen houden wij rekening met de wensen van de leerlingen.

Introductiedag nieuwe brugklassers

In de week van 21-28 april ontvangt u per post de beslissing over de toelating van uw kind. Het is nu officieel: uw zoon of dochter is klaar voor de volgende stap in zijn of haar leven! Uw kind ontvangt een uitnodiging om op 1 juli kennis te maken met de mentor, nieuwe klasgenoten en krijgt een rondleiding door het gebouw. Voor de leerlingen die naar het Praktijkonderwijs gaan is deze bijeenkomst op 6 april. Zo gaat uw kind vertrouwd en vol energie het nieuwe schooljaar in.

Overtuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op