Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen schooljaar 2021-2022

De aanmelding

Van 1 tot en met 5 maart is de aanmeldingsweek voor alle afdelingen. De benodigde documenten met betrekking tot de inschrijving van uw kind kunnen per post worden opgestuurd, bij de receptie van de school worden afgegeven of op dinsdag 2 maart van 18.00 tot 20.00 uur, woensdag 3 maart van 15.00 tot 18.00 uur of donderdag 4 maart van 18.00 tot 20.00 uur persoonlijk worden overhandigd.

We verzoeken u het volgende aan te leveren:

  1. het aanmeldingsformulier van het Samenwerkingsverband (RSV PVO); dit krijgt u op de basisschool
  2. het aanmeldingsformulier van het Pius X-College; dit krijgt u ook op de basisschool.

De toelating

De plaatsing op onze school gebeurt op basis van het advies van de basisschool. Dit advies is bindend.

Met vriend(inn)en in één klas

Bij de plaatsing in de brugklassen houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de leerlingen. Op het aanmeldingsformulier van het Pius X-College kunnen daarvoor bepaalde voorkeuren worden aangegeven.

Introductiedag nieuwe brugklassers

Uiterlijk 14 april ontvangen de ouders per post de beslissing over de toelating van hun kind. De leerlingen die zijn toegelaten krijgen een uitnodiging om op donderdag 1 juli kennis te maken de mentor, de nieuwe klasgenoten en om wegwijs te worden in het gebouw.

Aanmelden voor het Praktijkonderwijs kan het hele jaar door.

Overtuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op